NIA ws. leków w sklepach ogólnodostępnych | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

NIA ws. leków w sklepach ogólnodostępnych

NIA ws. leków w sklepach ogólnodostępnych

„W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ważnego problemu mającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne polskich pacjentów. W ocenie samorządu aptekarskiego istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest stale poszerzająca się sfera obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych” - podkreślają w piśmie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak.

„Krytycznym elementem związanym z obrotem produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych jest brak nadzoru nad źródłami ich zakupu, co wyklucza ten kanał dystrybucji produktów leczniczych. Dopuszczenie obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych niesie za sobą zagrożenie dostarczania pacjentom produktów leczniczych nie odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym. Brak nadzoru farmaceuty nad prowadzonym w tych placówkach obrotem produktami leczniczymi uniemożliwia prowadzenie obrotu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie - Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi” – wskazują przedstawiciele NIA.

I dodają: „Wzorem powinny być dla nas inne państwa Unii Europejskiej, które wprowadziły istotne ograniczenia w sprzedaży leków poza aptekami. Leki muszą wrócić do apteki. Przemawia za tym ważny interes społeczny. Tylko w aptekach są właściwe warunki do ich przechowywania i tylko tam pacjenci uzyskają fachową, rzetelną informację o nabywanym leku. Trzeba też podkreślić, że liczba sklepów ogólnodostępnych jest tak duża, iż uprawnione podmioty nie mogą z przyczyn obiektywnych sprawować nad nimi jakiejkolwiek kontroli, zarówno w zakresie przechowywania produktów leczniczych, jak i ich wydawania”.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócili się do Prezydenta RP, by w trosce o zdrowie publiczne stanął razem z farmaceutami po stronie polskich pacjentów. „Zasługują oni na taką samą ochronę jak obywatele innych państw Unii Europejskiej. Strategie marketingowe firm farmaceutycznych nie mogą kreować polityki zdrowotnej państwa” – wskazują prezes NRA Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślili też, że na poparcie zasługują wszelkie inicjatywy społeczne zmierzające do radykalnego ograniczenia obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych, między innymi działalność Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki i jego apele o wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym, wdrożenie rozwiązań umożliwiających ochronę pacjentów przed lekami sfałszowanymi dostępnymi na tym rynku, usunięcie ze sprzedaży pozaaptecznej leków stosowanych u dzieci etc.Naczelna Izba Aptekarska od wielu lat konsekwentnie apeluje o radykalne ograniczenie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych. Pisma w tej sprawie prezes NRA Grzegorz Kucharewicz wystosował między innymi do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia Mariana Zembali i szefów największych partii politycznych.

Prezes NRA i wiceprezes NRA ponownie zwrócili się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.

źródło: NIA

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.