Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Nie brakuje techników, którzy nie dysponują podstawową wiedzą niezbędną do obsługi pacjenta

Nie brakuje techników, którzy nie dysponują podstawową wiedzą niezbędną do obsługi pacjenta

Samorząd aptekarski od lat wskazuje na niską jakość trwającego dwa lata kształcenia techników farmaceutycznych. "Obecnie obok dobrze przygotowanych techników nie brakuje niestety takich, którzy nie dysponują podstawową wiedzą nie-zbędną do obsługi pacjenta" - mówi Piotr Zając, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Technicy podkreślają, że wprowadzenie nowych zapisów uderzyłoby w pierwszym rzędzie w punkty apteczne funkcjonujące w małych wioskach, w których utrzymanie apteki jest nieopłacalne (fot. Shutterstock)

Obecnie w Polsce jest 30 tys. techników farmaceutycznych z prawem do samodzielnego wykonywania zawodu. Dla porównania, farmaceutów w polskich aptekach pracuje ponad 20 tys. W tym roku po raz pierwszy szkoły policealne nie rekrutowały na kierunek technika farmaceutycznego. W ostatnim czasie środowisko wzburzył też projekt rozporządzenia, które w ocenie techników, ogranicza ich uprawnienia.

- Bez dopływu nowych kadr apteki staną. Magistrów jest zbyt mało, by mogli nas zastąpić, a proces ich kształcenia trwa lata - przekonuje Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP.

Z kolei samorząd aptekarski od lat wskazuje na niską jakość trwającego dwa lata kształcenia techników. W tym zawodzie zwykle nauczają prywatne szkoły, zajęcia są płatne, odbywają się z reguły popołudniami, a faktyczna kontrola nad tymi placówkami nie istniała.

- Przedtem, kiedy były to szkoły pomaturalne, a organy nadzorcze pilnowały jakości nauczania, absolwenci umieli dużo więcej. Obecnie obok dobrze przygotowanych techników nie brakuje niestety takich, którzy nie dysponują podstawową wiedzą niezbędną do obsługi pacjenta - mówi w Gazecie Krakowskiej Piotr Zając, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Technicy farmaceutyczni w ubiegłym tygodniu, w ramach protestu, wysyłali pisma do ministra zdrowia. Apelują o wycofanie się z decyzji o wygaszeniu kształcenia oraz o nieprzyjęcie rozporządzenia przygotowanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.- GIF chce pozbawić techników kompetencji do udzielania informacji o stosowaniu leku, o jego przechowywaniu i środkach ostrożności związanych z jego przyjmowaniem. Ponadto technicy nie będą mogli wydać preparatu w mniejszej dawce czy innych (tzw. zamienników) niż leki zapisane przez lekarza - referuje w Gazecie Krakowskiej Paweł Klimczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

Technicy podkreślają, że wprowadzenie tych zapisów uderzyłoby w pierwszym rzędzie w punkty apteczne funkcjonujące w małych wioskach, w których utrzymanie apteki jest nieopłacalne. Zdaniem Klimczaka projektowane zapisy są bezprawne, gdyż bezpodstawnie pozbawiają techników praw już nabytych.

Protestujący uważają, że projekt GIF jest elementem szerszego planu przygotowywanego przez nadzorującego prace urzędu ministra zdrowia. Wobec problemu narastającego deficytu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort postanowił przerzucić część ich zadań na magistrów farmacji i tym samym zmniejszyć kolejki w gabinetach. Farmaceuta przejmie m.in. część zadań związanych z ordynacją leków i leczeniem powikłań wynikających z niewłaściwego ich przyjmowania i będzie się z nim kontaktował za pośrednictwem Indywidualnego Konta Pacjenta.

Obecnie farmaceutów z dyplomem jest jednak zbyt mało, by projektowana opieka farmaceutyczna mogła mieć charakter systemowy. Limity na studia farmaceutyczne są systematycznie zwiększane, ale zważywszy na fakt, że średnia wieku w tym zawodzie jest wysoka, liczba pracujących w aptekach magistrów nie wzrośnie szybko w wystarczającym stopniu. Dlatego samorząd aptekarski, który od lat zabiega o wprowadzenie tych zmian, teraz wysyła sygnały, że idą one zbyt daleko. Barbara Jękot, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie zgadza się z ograniczeniem kompetencji techników, ale - jak podkreśla - są oni w aptekach potrzebni.

Źródło: Gazeta Krakowska

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...