Niebezpieczne dawkowanie za pomocą łyżki? | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Niebezpieczne dawkowanie za pomocą łyżki?

Niebezpieczne dawkowanie za pomocą łyżki?

Tagi: 

Często chcąc przyjąć syrop na kaszel posługujemy się łyżeczką lub łyżką stołową jako jednostką miary dla leku. Taka metoda dawkowania sprawia, iż około 8,4% pacjentów stosuje zbyt małą, zaś 11,6% pacjentów zbyt dużą dawkę płynnej postaci leku.

Najnowsze badania wskazują, iż wielu błędów terapeutycznych związanych z lekami płynnymi można uniknąć zmieniając łyżkę na miarkę z o wiele dokładniejszą podziałką skalowaną w mililitrach. Sprawa nie jest jednak aż tak prosta. Inne badania wykazały bowiem, iż pacjenci mając do wyboru sposób dawkowania w mililitrach oraz przy pomocy łyżki częściej wybierali tę drugą miarę ze względu na łatwiejszą optyczną ocenę ilości płynu. Prawie 35% spośród 117 przebadanych młodych dorosłych zadeklarowało, iż korzysta z łyżki jako narzędzia do dawkowania leków. Co ciekawe, gdy ulotka zawierała sposób dawkowania określony jedynie w mililitrach, uczestnicy równie często wybierali łyżki jak skalowane miarki.

Powyższe wyniki mogą sugerować, że zamieszczanie przepisu dawkowania leku za pomocą łyżek poważnie zagraża poprawności farmakoterapii leków płynnych i wskazane jest, aby dla bezpieczeństwa pacjenta w opisie sposobu przyjmowania leku używać konkretnej skalowanej miarki.źródło: www.worldpharmanews.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.