Niedokładne testy medyczne jako przyczyna poważnych problemów zdrowotnych | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Niedokładne testy medyczne jako przyczyna poważnych problemów zdrowotnych

Niedokładne testy medyczne jako przyczyna poważnych problemów zdrowotnych

Tagi: 

Fałszywe wyniki pozytywne i negatywne mogą być tak samo szkodliwe dla zdrowia pacjentów jak i dla ich kieszeni. Testy, które wskazują nieprawidłową diagnozę prowadzą do niepotrzebnych operacji, przepisywania nadmiarowych leków i w konsekwencji do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

FDA w niedawno opublikowanym raporcie, wskazuje na testy diagnostyczne, które nie odpowiadają minimalnym wymaganiom jako poważny problem w systemie ochronie zdrowia. Raport powstał w następstwie prac toczonych przez administrację prezydenta Obamy, która ma zamiar wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące praktyk laboratoryjnych.

Podczas analizy pod lupę wzięto 20 testów stosowanych między innymi w diagnozie nowotworów, autyzmu lub choroby z Lyme. Jeden z badanych zestawów ani razu nie dał prawdziwego wyniku. Ciekawym przykładem jest również test badający kod genetyczny pod kątem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, którego fałszywe wyniki przyniosły stratę 2,4 mld dolarów wynikającą z niepotrzebnego przepisania leków obniżających cholesterol.Nieskuteczne testy diagnostyczne stanowią nie lada wyzwanie dla prezydenta, którego jednym z pomysłów było wprowadzenie genetyki do indywidualizacji terapii. Obecnie produkty są kontrolowane przez FDA w zależności od tego w jaki sposób są wytwarzane i kto jest ich odbiorcą docelowym. Przed testami używanymi tylko w jednym laboratorium nie stawia się wygórowanych wymagań, przez co wymykają się restrykcyjnemu prawu. Niestety, nie wszystkie głosy odnoszą się przychylnie do nowych pomysłów. Niektórzy uważają, że rozszerzanie obszarów kontrolowanych przez państwo nie przyczyni się do poprawy stanu faktycznego, ponieważ przyniesie tylko zwiększenie kosztów i chaos biurokratyczny.

źródło: www.nytimes.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.