Niezależny farmaceuta jest w interesie społecznym | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Niezależny farmaceuta jest w interesie społecznym

Niezależny farmaceuta jest w interesie społecznym

Blisko 2 miliony pacjentów codziennie odwiedza polskie apteki, oddając w ręce farmaceutów swoje zdrowie i życie wiedząc, że uzyskają profesjonalną i uczciwą pomoc. Czy rzeczywiście mogą mieć taką pewność?

Podczas piątkowej konferencji dotyczącej zwalczania patologii na rynku farmaceutycznym, mgr farm. Łukasz Waligórski (członek NRA i redaktor naczelny MGR.FARM) zwrócił uwagę na narastający problem pauperyzacji zawodu farmaceuty. - Szczytną misję farmaceutów wypaczają w dzisiejszych czasach liczne patologie i problemy toczące rynek apteczny - mówił farmaceuta. Podczas konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie Leki Tylko Z Apteki omawiali wspomniane patologie pozostali prelegenci: Marek Tomków, Michał Byliniak, Piotr Sędłak i Piotr Merks.

- Od wielu lat jesteśmy świadkami pauperyzacji zawodu farmaceuty - a więc obniżania ich stopy życiowej - mówił Waligórski. - Proces ten nie dotyczy jednak wyłącznie sfery finansowej farmaceutów, ale przede wszystkim ich roli społecznej i autonomii, które ulegają nieustannemu umniejszaniu i dewaluacji. Bezsprzecznym faktem pozostaje jednak to, że pauperyzacja zawodu farmaceuty negatywnie odbija się na pacjentach.

Właściciele aptek coraz częściej w poprawianiu rentowności swoich przedsiębiorstw posiłkują się też najróżniejszymi technikami sprzedażowymi. Ich celem jest zwiększanie obrotów aptek poprzez zwiększanie jednorazowych kwot, jakie pacjenci w nich zostawiają - a więc zwiększanie koszyka zakupowego. Rezultatem tego są najróżniejsze promocje czy merchandising. Farmaceuci są zmuszani do mówienia językiem korzyści i stosowania sprzedaży przykasowej lub sprzedaży komplementarnej.

- Wszystkie te przykłady prowadzą niestety do smutnej konkluzji, z której wynika, że zaufanie społeczne jakim cieszą się farmaceuci coraz częściej jest narzędziem nieetycznie wykorzystywanym i nadużywanym w walce o zysk - zaznaczał Łukasz Waligórski. - Obowiązujące prawo nie chroni bowiem niezależności farmaceutów, przez co nie mogą się oni sprzeciwić narzucanym im strategiom pracy w aptekach. Obecnie farmaceuta, który chce działać w interesie pacjenta, ale wbrew interesowi swojego pracodawcy, ryzykuje utratę pracy.Łukasz Waligórski będący redaktorem naczelnym MGR.FARM przekonywał, że otrzymuje listy od farmaceutów, w których opisują oni sposoby wpływania na jakość ich pracy przez koordynatorów i managerów aptek. - Farmaceuci proszą mnie o interwencję lub chociaż napisanie artykułu na ten temat.

Sprowadzanie roli farmaceuty do bezwolnego sprzedawcy leków i egzekutora strategii marketingowych właścicieli aptek, to ogromne marnotrawstwo potencjału drzemiącego w tej grupie zawodowej, ale i działanie na szkodę pacjentów. Dlatego niezbędne są zmiany, które uniezależnią farmaceutów i dadzą im narzędzia do wypełniania powierzonej im misji. Konieczne jest więc uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, która będzie zabezpieczała farmaceutom możliwość niezależnego i bezpiecznego wykonywania pracy w zgodzie z zasadami etyki i najnowszej wiedzy medycznej.

Źródło: II konferencja “Zwalczanie patologii na rynku farmaceutycznym”

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.