W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

NIK: dokumentacje medyczne są źle prowadzone

NIK: dokumentacje medyczne są źle prowadzone

Tagi: 

Najwyższa Izba Kontroli od długiego czasu dostrzega problem w prowadzeniu dokumentacji w placówkach medycznych. Istotą problemu jest brak dokładności w wypełnianiu kart pacjentów, co negatywnie wpływa na przebieg ich leczenia.

Dokumentowanie informacji na temat przebytych chorób, pobytów w szpitalu oraz przebiegu leczenia to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Ułatwia to diagnozę chorego, szczególnie w przypadku zmiany lekarza.

Problem dotyczy głównie przychodni, gdzie dokumentacje były niekompletne w przypadku wielu pacjentów. Natomiast w szpitalach problem dotyczył głównie częstotliwości w uzupełnianiu danych. NIK podkreśla, że uchybienia te wynikają zarówno z braku czasu personelu jak i jego staranności.

NIK dokonała kontroli ponad 1700. dokumentacji medycznych, z których aż 73,5 proc. przypadków była wypełniona nieprawidłowo, a 25 proc. z nich posiadało więcej niż pięć błędów.Największy bałagan w prowadzeniu dokumentacji medycznej odnaleziono w lecznictwie ambulatoryjnym, gdzie karty pacjentów były wypełnione bardzo niestarannie, z pominięciem wielu istotnych informacji. W lepszej sytuacji były szpitale, których problemem była przede wszystkim błędna korekta wpisów i brak ich autoryzacji.

Najwyższa Izba kontroli zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o dopracowanie procedury udostępniania dokumentacji medycznej. Brak doprecyzowania tego zagadnienia sprawia, że świadczeniodawcy przyjmują różne rozwiązania organizacyjne, czego skutkiem jest późniejsze zamieszanie w dokumentacji, często krzywdzące dla samego pacjenta.

Źródło: nik.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...