NIL przeciwna likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

NIL przeciwna likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

NIL przeciwna likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Tagi: 

Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej podczas posiedzenia w dniu 4 września br. wystosowali apel do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

„Naczelna Rada Lekarska zwraca się do Pań Posłanek i Panów Posłów o głosowanie przeciwko rozwiązaniom proponowanym w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, dotyczącym likwidacji obecnego umocowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i przeniesienia do projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym (art. 20 pkt 1 i 2 projektu).

Zastępowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego działaniami, które mają być określone w Narodowym Programie Zdrowia, utworzonym na podstawie projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym, jest krokiem wstecz, obniża rolę programu i zawęzi zakres zadań realizowanych na jego podstawie. Obecnie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma za zadanie kompleksową reformę opieki psychiatrycznej, począwszy od zadań profilaktycznych aż po organizację leczenia i rehabilitację. Natomiast w projektowanej wersji program obejmie tyko oddziaływania profilaktyczne, pomijając problem koniecznej reformy procesu organizacji leczenia i rehabilitacji osób chorych psychicznie” - piszą w apelu lekarze.źródło: NIL

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.