Niski puls a choroby serca | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Niski puls a choroby serca

Niski puls a choroby serca

Tagi: 

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, bradykardia nie zwiększa ryzyka rozwoju chorób serca. To dobra informacja dla osób, których normalny puls wynosi 40-50 uderzeń na minutę.

Spoczynkowy puls zdrowego człowieka wynosi około 60-100 uderzeń na minutę. Serce osób z bradykardią bije wolniej i osiąga nawet 40-50 uderzeń na minutę. Stan taki skutkować zawrotami głowy, spłyceniem oddechu, omdleniami, a także bólami w klatce piersiowej.

Dopiero w ostatnich latach rozpoczęto publikację wyników wieloletnich analiz związku bradykardii z chorobami serca. Amerykańscy naukowcy przebadali ponad 6 500 osób pomiędzy 45 i 84 rokiem życia, u których odnotowano występowanie niskiego pulsu. Badacze odkryli, iż puls na poziomie 50 uderzeń na minutę w żaden sposób nie jest powiązany z większym niż u zdrowego człowieka ryzykiem pojawienia się chorób serca. Wyniki wieloletniego badania wskazują również, iż nawet jeśli pacjentowi w trakcie trwania badania przepisywano leki modyfikujące puls, to mimo wszystko pozostawało to bez wpływu na wzrost ryzyka występowania chorób układu krążenia.Jedynym elementem, który może mieć związek z niskim pulsem jest zwiększona śmiertelność osób cierpiących na bradykardię, które jednocześnie przyjmowały leki modyfikujące pracę serca. Wymagane są dalsze badania mające na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie powyższej tezie.

źródło: www.esciencenews.com

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net