Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?

Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano finalną wersję rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych. Ministerstwo uwzględniło w nim uwagi samorządu aptekarskiego i pojedynczych farmaceutów. Przywrócono możliwość wydawania mniejszych dawek leków niż zapisane na recepcie bez konieczności konsultacji z lekarzem, jednak okazuje się, że będą mogli z niej korzystać tylko farmaceuci...

Ministerstwo Zdrowia uwaględniło uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej i farmaceutów (fot. Shutterstock)

Pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dokument wywołał kontrowersje wśród farmaceutów. Z projektu wynikało bowiem, że osoba realizująca receptę będzie mogła wydać produkt leczniczy o mocy innej niż określona na recepcie, ale dopiero po porozumieniu z osobą, która receptę wystawiła. Taka konstrukcja przepisów sprawiała zatem, że aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki musiałby kontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką (czytaj więcej: Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?).

W ramach konsultacji publicznych do resortu zdrowia wpłynęło wiele uwag samych farmaceutów, wskazujących na kuriozalność proponowanych zapisów. Apelowali oni o przywrócenie ich poprzedniego brzmienia, umożliwiającego pracownikom aptek wydawanie leku w niższej dawce, bez konieczności konsultacji z autorem recepty. Z kolei Naczelna Izba Aptekarska wyraziła zdanie, że proponowane zapisy powinny być przeredagowane w taki sposób, by oddzielić uprawnienia farmaceutów od uprawnień techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Farmaceuci sprzeciwiają się kierunkowi zmian!). Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do tych uwag.

Paragraf 5 ust. 7 ostatecznej wersji rozporządzenia mówi, że dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

  1. mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;
  2. postaci innej niż określona na recepcie pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego.

Z kolei w ustępie 9 czytamy, że "Farmaceuta, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania".

Z takiej konstrukcji nowych przepisów wynika więc, że osobą uprawnioną do wydania niższej dawki leku jest właśnie farmaceuta.

Co ciekawe Naczelna Izba Aptekarska proponując takie rozwiązanie, zwracała uwagę na konieczność odrębnego rozwiązania tej kwestii dla punktów aptecznych, w których nie są zatrudnieni farmaceuci. NIA sugerowała, że w takich sytuacjach technik farmaceutyczny mógłby wydać pacjentowi niższą dawkę leku, ale dopiero po porozumieniu się z osobą, która wystawiła receptę.Ministerstwo Zdrowia postanowiło jednak nie uwzględniać tej uwagi.

- Projektodawca zgodnie z wnioskiem farmaceutów zrezygnował z wymogu porozumiewania się z osobą która wystawiła receptę, z uwagi na to że nie podaje się już numerów telefonów na receptach oraz z uwagi na obiektywne trudności w skontaktowaniu się z taką osobą - czytamy w uzasadnieniu.

Nowa treść rozporządzenia precyzuje również, że to farmaceuta, a nie technik farmaceutyczny:

  1. analizuje działanie farmakologiczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych pod kątem ich ewentualnych interakcji i informuje o nich odbierającego;
  2. udziela przystępnych i zrozumiałych informacji dotyczących przechowywania i stosowania wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;
  3. udziela informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Cała treść rozporządzenia dostępna jest pod TYM ADRESEM

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...