5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nowe narzędzia usprawniające dostarczanie leków do guzów nowotworowych

Nowe narzędzia usprawniające dostarczanie leków do guzów nowotworowych

Tagi: 

Leczenie guzów nowotworowych jest złożone ze względu na ich mikrośrodowisko i nieprawidłowe działanie zasilających je naczyń krwionośnych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NeoNaNo opracowano specjalne metody w celu poprawy dostarczania leków do nowotworów i zwiększenia skuteczności terapii przeciwnowotworowych.

Dzięki unijnemu finansowaniu projekt NeoNaNo przyczynił się do rozwoju terapii skojarzonych ukierunkowanych na nowotwory. (fot. Shutterstock)

Dostarczanie leków do guzów jest znacznie utrudnione. Naczynia krwionośne, doprowadzające do nich krew, mają nieprawidłową budowę, heterogeniczny rozkład i stosunkowo słabe ukrwienie, co wpływa niekorzystnie na transport leków. Po dostarczeniu leków gęste i wrogie mikrośrodowisko nowotworu utrudnia ich precyzyjne ukierunkowanie.

Zespół projektu NeoNaNo (Neoadjuvant Nanomedicines for vascular Normalization) pracował nad ustaleniem, czy wstępne leczenie nowotworów przeciwzapalnymi nanolekami może usprawnić dostarczanie leków do obszarów, w których są najbardziej potrzebne. W ramach projektu oceniano potencjał wstępnego leczenia nowotworów przeciwzapalnymi nanolekami w celu wzmocnienia układu naczyniowego guza i zwiększenia skuteczności dostarczania leku i tlenu, a w konsekwencji zwiększenia skuteczności późniejszej chemio- i radioterapii.

Oceniono zarówno terapie farmakologiczne (liposomalny deksametazon, środki przeciwko CCL2, białka modulujące makrofagi), jak i fizyczne terapie skojarzone (sonoporacja) pod kątem usprawnienia dostarczania i zwiększania skuteczności zarówno standardowych leków chemioterapeutycznych (<1 nm), jak i preparatów nanomedycznych (10–100 nm).

- Pierwszym krokiem do ustanowienia skuteczniejszego sposobu leczenia guzów nowotworowych jest uzyskanie jasnego obrazu struktury guza - wyjaśnia profesor Twan Lammers, główny badacz projektu. - Musieliśmy dokładnie zwizualizować i określić ilościowo poziom dostarczania leków w ramach tej struktury.

W pierwszej fazie projektu NeoNaNo jego zespół zoptymalizował techniki wzmocnionej kontrastem tomografii mikroskopowej (in vivo i ex vivo) w celu usprawnienia ilościowych analiz trójwymiarowych w sieci naczyniowej guzów.

Aby ustalić, w jakim stopniu lek jest rozprowadzany, i sprawdzić, czy akumuluje się on w guzie, zespół wykorzystał także hybrydową tomografię komputerową i tomografię fluorescencyjną (CT-FMT). Pozwoliło to na nieinwazyjną i ilościową ocenę biodystrybucji i kumulacji preparatów nanomedycznych w miejscach docelowych.

Wykorzystując te techniki wizualizacji, zespół projektu NeoNaNo kontynuował ocenę wpływu normalizacji naczyń krwionośnych na naczynia krwionośne guza, dostarczanie leków do guzów oraz skuteczność terapii skojarzonych opartych na nanomedycynie.- Stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie obniżyć zawartość kolagenu w guzach przy wykorzystaniu deksametazonu liposomalnego. Ułatwiło to akumulację i przenikanie leków -. mówi prof. Lammers z Uniwersytetu w Akwizgranie, w Niemczech.

Badania przeprowadzone w ramach projektu pokazały, że systemy dostarczania leków (DDS) również zyskały na opracowaniu metod hamowania infiltracji makrofagów zależnej od CCL2, które dodatkowo stłumiły patologiczną angiogenezę. Ponadto, poprzez zastosowanie kombinacji ultradźwięków i mikropęcherzyków, zespół projektu wykazał, że możliwe jest otwieranie naczyń krwionośnych w guzach i w mózgu w celu zwiększenia unaczynienia i wzmocnienia penetracji DDS.

Odkrycia te stanowią uzupełnienie narzędzi, które klinicyści mogą stosować do wstępnego leczenia nowotworów, aby zwiększyć ich podatność na tradycyjne metody leczenia z wykorzystaniem chemioterapii i radioterapii.

Wyniki projektu pokazały, że farmakologiczne i fizyczne terapie wstępne, np. z użyciem szeroko stosowanych protokołów ultradźwiękowych w celu zwiększenia poziomu dostarczania leków do nowotworów, mogą usprawnić dostarczanie leków ukierunkowanych na nowotwór. Leczenie wstępne może również zwiększyć skuteczność ogólnoustrojowych terapii (nano-) chemioterapeutycznych.

Obecnie deksametazon liposomalny jest oceniany w ramach pierwszego badania klinicznego dotyczącego leczenia szpiczaka mnogiego u ludzi, prowadzonego w Centrum Badań Klinicznych i Translacyjnych w Akwizgranie.

- Dzięki unijnemu finansowaniu projekt NeoNaNo przyczynił się do rozwoju terapii skojarzonych ukierunkowanych na nowotwory - mówi Lammers. - Poprzez projekt NeoNaNo podjęto odpowiednie kroki w celu dalszego farmaceutycznego i klinicznego rozwoju nowego preparatu liposomalnego zawierającego kortykosteroidy, który może mieć bardzo korzystne działanie przy zastosowaniu w połączeniu z innymi lekami u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Źródło: Cordis.europa.eu

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...