Panowała opinia, że życie Churcilla uratowała penicylina odkryta w latach 30. przez Brytyjczyka Alexandra Fleminga. Prawda wyglądała jednak inaczej... (fot. Wikipedia)

Farmacja w służbie aliantom

W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany...

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Zgodnie z jego treścią, zmiany zaczęły obowiązywać już w piątek. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowała podsumowanie zmian w realizacji recept...

Przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie (fot. Shutterstock)

Opublikowana w czwartek nowelizacja dotyczy rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia, które od samego początku budziło zastrzeżenia środowiska farmaceutów (czytaj więcej: NIA: Rozporządzenie w sprawie recept potrzebuje pilnych zmian). Rozporządzenie uniemożliwiało między innymi w sytuacjach wyjątkowych realizacji recept wypisanych przez osoby uprawnione, ale niespełniających wymogów formalno-prawnych, a takim jest za krótki o np. 3 milimetry bok recepty papierowej (czytaj więcej: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji...).

- Nowelizacja nie odpowiada wszystkim postulatom zgłaszanym przez zainteresowane strony (lekarze, farmaceuci, NFZ), jednak w jakimś stopniu ułatwia realizację recept, wyraźnie artykułując zasadę, że w przypadku recept papierowych robimy to trybem określonym w poprzednim rozporządzeniu - informuje Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. - Zwracamy uwagę, że przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie.

Izba jednocześnie podsumowała zmiany, jakie wprowadziła do rozporządzenia, ostatnia nowelizacja:

 • uściślono przepis mówiący o technice nanoszenia treści na receptę papierową – w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty;

 • uściślono przypadki, kiedy recepta ma mieć nadany unikalny numer – gdy znajdują się na niej leki refundowane lub o statusie Rpw.;

 • uściślono zasady nadawania numerów receptom na leki o statusie Rpw. dla lekarzy weterynarii i lekarzy niemających umowy z NFZ – nadaje je Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i rozpoczynają się cyframi 07;

 • uściślono sposób potwierdzenia realizacji recepty papierowej – dokonuje się tego na rewersie recepty;

 • usunięto niektóre dane z Dokumentu Realizacji Recepty - typ recepty (papier/elektroniczna), numer DRR, numer tel. apteki realizującej receptę, kody uprawnień dodatkowych pacjenta lub rodzaju osoby nieubezpieczonej, dane podmiotu, dane osoby wystawiającej;

 • dodano do elektronicznego DRR numer serii wydanego opakowania;

 • usunięto z DRR papierowej – dane pacjenta z wyj. PESEL/numeru paszportu, dane podmiotu z wyj. REGON przychodni;

 • usunięto przepis o zamieszczaniu adnotacji o całkowitej realizacji recepty papierowej; • dodano możliwość realizacji recepty, gdy nie odpowiada ona wzorowi, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest czytelna;

 • uściślono zasady uzupełniania/poprawiania niektórych brakujących lub niepełnych danych:

 • poprawa lub uzupełnienie adresu pacjenta – na podstawie przedłożonego dokumentu lub oświadczenia;

 • brak kodu kodu pocztowego pacjenta i danych podmiotu drukującego – uznajemy, że zostały umieszczone;

 • wprowadzono obowiązek kopiowania i przekazywania do NFZ dokumentu obcokrajowca korzystającego z przepisów o koordynacji (karta EKUZ, poświadczenie);

 • usunięto przepis o legitymowaniu się odpowiednim dokumentem osób nieubezpieczonych;

 • definitywnie ustalono, że recepty papierowe mogą być realizowane do 31.12.2018 na zasadach dotychczasowych, jednocześnie usunięte zostały niejasne punkty o zasadach realizacji recept do i po 16.10.2018;

 • recepty wystawione lub zrealizowane po 18.04.2018 uznaje się za prawidłowe, jeśli spełniają warunki określone w §7, §8 i §10, uwzględniając ich znowelizowane brzmienie (to jest np. usunięte dane z DRR, niezgodność recepty ze wzorem, brak adnotacji o całkowitej realizacji recepty).

Źródło: Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

Mężczyźnie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności i grzywna. (fot. KMP w Łodzi)Sprzedawał nielegalnie leki na potencję

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi zatrzymali 40-...

"Unboxing" to typowa praktyka pozwalająca influencerom na zdobycie popularności w mediach społecznościowyc (fot. Shutterstock). Blogerom grozi kara finansowa za "...

Popularna blogerka na swoim kanale na YouTube dokonała rozpakowania zamówionej w aptece...

Zjawisko kontrakcji, czyli rozpuszczalność cieczy w cieczy (etanolu w wodzie) skutkuje zmniejszeniem objętości. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy dobrze odczytujesz...

W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie prawidłowego wykonania recept zawierających w swoim...

Zdaniem autora apteki sieciowe rozwijały się od 2001 roku na terenie całego kraju tworząc swoiste kartele rządzące się swoimi prawami. (fot. Shutterstock)Cele apteki są odwrotne od celów...

"Właściciele aptek sieciowych, którzy nie przestrzegali Prawa Farmaceutycznego, etyki zawodowej...

Wydanie więcej niż jednej szczepionki z refundacją jest sprawą dyskusyjną, ponieważ jedna dawka uodparnia na cały sezon (fot. Shutterstock)Czy NFZ zakwestionuje wydanie dwóch...

Do apteki przychodzi pacjent z receptą na trzy opakowania refundowanej szczepionki VaxigripTetra...