Nowe strategie walki z opornymi pneumokokami | mgr.farm
Wydatki na leki recepturowe z roku na rok rosną. NFZ coraz uważniej weryfikuje prawidłowść ich wyceny. (fot. Shutterstock)

Oto 12 najczęstszych błędów w...

Żaden lek nie jest pozbawiony działań niepożądanych, ale im więcej o nich wiemy, tym szybciej zadziałamy w razie ich wystąpienia i tym lepiej możemy chronić pacjenta. (fot. Shutterstock)

Zgłoś mnie!

Ambicją Thorwalda było przedstawienie wiedzy o lekach i leczeniu na tle zarysu historii ogólnej i historii kultury.

Dawna medycyna. Jej tajemnice...

Problem rozwiązałby obowiązek umieszczania numeru telefonu pacjenta na recepcie. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta może się pomylić

Podając metforminę pacjentom z cukrzycą, zauważono jej zaskakujące, ponadplanowe właściwości. (fot. Shutterstock)

Cukier nie krzepi

Nowe strategie walki z opornymi pneumokokami

Nowe strategie walki z opornymi pneumokokami

Tagi: 

W związku z coraz szerszym występowaniem zakażeń pneumokokami opornymi na antybiotyki, pojawiła się potrzeba opracowania skutecznych rozwiązań. Naukowcy z całej Europy połączyli siły, aby zidentyfikować nowe cele interwencji terapeutycznej.

Opracowano nowe szczepionki, które w mysim modelu infekcji pneumokokowej zapewniły organizmowi pełną ochronę.

Choroby wywoływane przez dwoinkę zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) stanowią globalny problem zdrowotny, którym najbardziej zagrożone są dzieci, osoby starsze i osoby o obniżonej odporności. Pomimo dostępności antybiotyków, śmiertelność i ryzyko powikłań związanych z zakażeniem dwoinką zapalenia płuc utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Sytuację tę pogarsza fakt, że dostępna obecnie szczepionka jest skuteczna jedynie przeciw ograniczonej liczbie serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, co często prowadzi do zmiany serotypu.

Aby stawić czoła tym problemom, uczeni biorący udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie CAREPNEUMO (Combating antibiotics resistant Pneumococci by novel strategies based on in vivo and in vitro host – pathogen interactions) przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę analizę epidemiologiczną 3000 izolatów klinicznych pochodzących z różnych regionów świata. Zaobserwowano, że w różnych regionach geograficznych dominowały inne serotypy, a przy oporności bakterii na antybiotyki szczepienia zwiększały częstotliwość pojawiania się tych serotypów, przeciwko którym szczepionka nie była skuteczna. Ponadto naukowcy po raz pierwszy w historii wyizolowali serotyp 6D z występującej w Europie inwazyjnej choroby pneumokokowej.

Dużą część prac poświęcono także wyjaśnieniu mechanizmów adhezji, inwazji i oporności wielolekowej. Badacze zauważyli, że adhezja bakterii do komórek śródbłonka stymuluje proces uwalniania cytokin, podczas gdy interakcja pneumokokowego kwasu fosfoglicerynowego z plazminogenem okazała się być nowym mechanizmem inwazji tkanek.

Konsorcjum stworzyło mysi model infekcji pneumokokowych, który został następnie wykorzystany do określenia zjadliwości poszczególnych izolatów klinicznych. Co ciekawe, zachowanie różnych szczepów dwoinki zapalenia płuc w opracowanym modelu mysim odzwierciedlało stadium choroby u ludzi.

W kwestii leczenia naukowcy zidentyfikowali nowe cele interwencji terapeutycznej skierowanej przeciwko pneumokokom z myślą o opracowaniu leków przeciwdrobnoustrojowych nowej generacji, które byłyby skuteczne w walce z opornymi szczepami dwoinki zapalenia płuc. Dowiedziono również, że w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez pneumokoki oporne na antybiotyki mechanizmy obronne gospodarza można wywołać w mózgu poprzez stymulację mikrogleju. Co więcej, opracowano nowe szczepionki, które w mysim modelu infekcji pneumokokowej zapewniły organizmowi pełną ochronę.

Źródło: cordis.europa.eu

Wielu lekarzy uważa, że suplementy działają jak placebo i nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie organizmu, jednak zagrożenie istnieje. (fot. Shutterstock)Suplementy pod kontrolą. Będzie...

Dyskusja na temat suplementów diety i słabo kontrolowanego rynku tych produktów coraz bardziej...

Aptekarze obawiają się, że opieka farmaceutyczna przyniesie dodatkowe obowiązki, za które nikt im nie zapłaci. (fot. Shutterstock)Przed polskimi farmaceutami wielkie...

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić do aptek opiekę farmaceutyczną. W przyszłym roku ma ruszyć...

Kierowniczka przebywała w aptece od 5 do 8 godzin dziennie. Techniczka wielokrotnie pracowała na zmianie sama - bez nadzoru farmaceuty. (fot. Shutterstock)Techniczka na stażu sama w aptece....

Techniczka farmaceutyczna zatrudniła się na okres stażu w aptece sieciowej, w której pracował...

W 2012 roku minister zdrowia miał wskazać, że  brak jest przeszkód, by jeden podmiot prowadził na terenie danego województwa łącznie więcej niż 1 proc. aptek. (fot. Shutterstock)Można mieć więcej niż 1 procent aptek

Kryterium prowadzenia na terenie województwa nie więcej niż 1 proc. aptek ma zastosowanie...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech ma ambicję by opieka farmaceutyczna została wprowadzona w przyszłym roku. (fot. MGR.FARM)Opieka farmaceutyczna wśród priorytetów...

Resort zdrowia chce by opieka farmaceutyczna została wdrożona już w przyszłym roku jako...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.