Nowe władze Naczelnej Rady Aptekarskiej | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Nowe władze Naczelnej Rady Aptekarskiej

Nowe władze Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ponad 300 delegatów reprezentujących okręgowe izby aptekarskie spotkało się w dniach 29-31 stycznia na VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy w podwarszawskiej Jachrance. W sobotę dokonano wyboru nowego prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

30 stycznia delegaci dokonali wyboru nowego prezesa. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska została wybrana stosunkiem głosów 202:115. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, obecnie jest jej wiceprezesem.

"Bez względu na to, gdzie wykonujemy swój zawód: w aptece otwartej, szpitalnej, hurtowni czy na uczelni, jesteśmy powołani do niesienia pomocy pacjentom. Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie, w samorządzie aptekarskim mamy te same prawa i obowiązki" - podkreślała w liście Piotrowska-Rutkowska, który Naczelna Izba Aptekarska opublikowała przed jej wyborem na funkcję prezesa NRA.

Kazimierz Jura został wybrany Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.Anna Włodarczyk została Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Do Naczelnej Komisji Rewizyjnej został wybrany Krzysztof Majka. Zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został Ryszard Jasiński.

Przedstawicielami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w składzie Naczelnej Rady Aptekarskiej zostali: Michał Byliniak, Ewa Steckiewicz-Bartnicka, Jakub Dorociak, Sebastian Sobski, Wojciech Szkopański, Marian Witkowski.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.