W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Nowelizacje ustaw o IOWISZ oraz stażu podyplomowym dla lekarzy przyjęte przez Rząd

Nowelizacje ustaw o IOWISZ oraz stażu podyplomowym dla lekarzy przyjęte przez Rząd

Tagi: 

6 lipca Rada Ministrów przyjęła dwie nowelizacje ustaw. Pierwsza to projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, druga natomiast to projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacje ustaw o IOWISZ oraz stażu podyplomowym dla lekarzy przyjęte przez Rząd

Rada Ministrów przyjęła nowelizacje ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, także drugą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ma zapewnić przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Będzie to możliwe dzięki IOWISZ, czyli Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej, czyli na lata 2014 – 2020 na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.Drugi projekt ustawy dotyczy zawodów lekarza i lekarza dentysty i przywraca staż podyplomowy jako niezbędny etap w rozwoju zawodowym absolwentów uczelni medycznych. Umożliwia także dostęp do pytań i zadań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z lat ubiegłych osobom, które chcą do nich przystąpić.

Źródło: mz.gov.pl

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...