Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Nowy regulamin OIA w Warszawie

Nowy regulamin OIA w Warszawie

2 kwietnia br. w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się XXIX Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie. Podczas Zjazdu zatwierdzono nowy regulamin Izby.

Delegaci za Zjeździe głosowali nad:

- przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2015,
- zatwierdzeniem budżetu Izby na 2016 rok,
- zatwierdzeniem sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015,
- zatwierdzeniem sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2015,
- zatwierdzeniem sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
- udzieleniem absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za rok 2015.

Dodatkowo Zjazd zatwierdził nowy regulamin Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie oraz podjął uchwałę Nr VIII/2016 będącą stanowiskiem Okręgowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie w sprawach objętych zakresem działania samorządu aptekarskiego.

Ponadto Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej przedstawił zgromadzonym Delegatom projekt programu i planu pracy na 2016 rok.źródło: OIA Warszawa

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...