Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

NRA powinna poprzeć protest PZM

NRA powinna poprzeć protest PZM

Można było mieć wątpliwości do 16 października, ale po tym co wydarzyło się tego dnia aptekarze mają wręcz obowiązek poprzeć wszystkie postulaty protestujących przedstawicieli zawodów medycznych. I to powinno być poparte oficjalnym stanowiskiem Naczelnej Rady Aptekarskiej - twierdzi mgr farm. Walenty Zajdel, przewodniczący komisji ds. aptek szpitalnych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Konieczne jest zajęcie przez NRA odpowiedniego stanowiska popierającego determinację rezydentów oraz popierającego postulaty których się domagają - mówi Walenty Zajdel. (fot. Shutterstock)

To właśnie 16 października 2017 roku przewodniczący komitetu protestacyjnego Porozumienia Zawodów Medycznych poinformował, że „Porozumienie Zawodów Medycznych, przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów i przekształca go w protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych. Protest rozszerza się na cały kraj. Wszystkie postulaty lekarzy rezydentów, m.in. apel o zwiększenie do 6,8 procent PKB nakładów na ochronę zdrowia w Polsce pozostają aktualne".

- Z jednej strony chcemy być postrzegani i traktowani jak przedstawiciele zawodu medycznego, a z drugiej strony aptekarze nadal się w tej kwestii nie określili - mówi Walenty Zajdel. - Do 16 października można było mieć wątpliwości czy popierać czy też nie, a jeśli popierać to w jakiej formie. W końcu to młodzi rezydenci, w głowach im się poprzewracało i chcą ogromnych pieniędzy dla siebie. Sytuacja jednak mocno zmieniła się właśnie 16 października, kiedy protest został przekształcony w protest Porozumienia Zawodów Medycznych, zrzeszającego 12 związków zawodowych i rozszerzony na cały kraj. Zwróćmy też uwagę, że akcentowanie postulatów rezydentów zmieniało się w czasie. Ten współczynnik finansowania opieki zdrowotnej na poziomie 6,8% PKB był zawsze na pierwszym miejscu, ale zmieniła się postulowana wysokość wynagrodzenia dla rezydentów. Początkowo były to dwie średnie krajowe, a teraz to 1,05 średniej krajowej, czyli do poziomu zapisanego w tabeli minimalnego wynagrodzenia.

Zajdel podkreśla, że jeśli farmaceuci uważają się za jeden z zawodów medycznych, powinni poprzeć słuszne postulaty protestujących. Jego zdaniem farmaceutom powinno zależeć szczególnie na głównym postulacie protestujących, jakim jest wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 % PKB.

- Czy aptekarzom zależy na wzroście finansowania ochrony zdrowia do takiego poziomu żeby możliwa była realizacja refundowanej opieki farmaceutycznej? - pyta farmaceuta. - Oczywiście, że tak. W końcu lepszego momentu na zawalczenie o refundowanie opieki farmaceutycznej nie będzie. Poza tym gdyby w puli środków przeznaczonych na ochronę zdrowia znalazły się wystarczające środki, to może wreszcie realna byłaby zmiana sposobu naliczania marż aptecznych. Obecnie są one liczone od limitu refundacji, co sprawia, że apteki rentowności muszą szukać w sprzedaży kosmetyków czy suplementów diety. Dotychczasowe sugestie dotyczące sposobu naliczania marż aptecznych resort zdrowia zbywał stwierdzeniem, że nie ma na to środków. Co jednak gdyby się one w końcu znalazły?

Farmaceuta zwraca też uwagę, że kolejnym postulatem protestujących jest zwiększenie liczby pracowników medycznych i podwyższenia ich wynagrodzeń. A to przecież farmaceutom szpitalnym też zależy na zwiększeniu liczby etatów w szpitalach i podwyższeniu wynagrodzeń.- Obecnie jeśli chodzi o środki przeznaczane na inwestycje w szpitalach, to apteki są na ostatnim miejscu. Mimo, że są na "A", to inwestuje się w nie na samym końcu - mówi półżartem Walenty Zajdel. - Tutaj potrzebne są inwestycje w lokale, sprzęt, no i zwiększenie liczby etatów, który ciągle jest za mało. To są nasze podstawowe bolączki. Słabe warunki lokalowe i zbyt mało personelu.

Zdaniem farmaceuty w aktualnej, wyjątkowej sytuacji to jak zachowali się rezydenci w trakcie prac nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest bez znaczenia.

- Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że konieczne jest zajęcie przez NRA odpowiedniego stanowiska popierającego determinację rezydentów oraz popierającego postulaty których się domagają. Zasadne byłoby wręczenie tego stanowiska protestującym oraz opublikowanie na stronie internetowej NIA - twierdzi mgr farm. Walenty Zajdel.

Źródło: mgr.farm

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...