Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

O farmaceutach szpitalnych w senacie...

O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie uwzględniono w niej postulatów środowiska farmaceutycznego, aby przenieść farmaceutów pracujących w szpitalach do tych samych grup rozliczeniowych co lekarze. Aptekarze podnieśli jeszcze raz swoje postulaty podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)

We wtorek 11 września obradowała sejmowa Komisja Zdrowia, która zajmowała się kolejną już wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2793). Na posiedzeniu tym z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej była mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka - przewodnicząca komisji ds. aptek szpitalnych przy NRA. Przedstawiła ona po raz kolejny sytuację polskich farmaceutów szpitalnych i konieczności przeniesienia ich z grup 5 i 6 do 1 i 2, jeśli chodzi o tabelę wynagrodzeń minimalnych, która stanowi załącznik do ustawy (czytaj więcej: Farmaceuta szpitalny powinien zarabiać tyle co lekarz). Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację, nic nie zmieniają w zakresie minimalnych wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych.

W tym tygodniu przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej jeszcze raz próbowali przekonać parlamentarzystów, że zmiana w tym zakresie jest konieczna. Na senackiej Komisji Zdrowia mówił o tym radca prawny NIA, Krzysztof Baka.

- My jako samorząd aptekarski od początku prac nad ustawą matką postulowaliśmy, i nadal postulujemy, aby zawód farmaceuty stanowił odrębną grupę zawodową w załączniku do ustawy. Obecne brzmienie załącznika w naszej ocenie jest mylące, ponieważ używa się takiej formuły w odniesieniu do farmaceuty: „wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji”. Każdy farmaceuta ma wyższe wykształcenie z definicji. Robienie koniunkcji: wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji… Powstaje pytanie, o jakich farmaceutów w tym momencie chodzi - przekonywał Baka.

Mecenas przypomniał też, że niezależnie od uwag takich stricte formalno-redakcyjnych od początku samorząd postuluje, aby współczynnik odnoszący się do farmaceutów, z uwagi na ich rolę w podmiotach leczniczych, był wyższy.- Zawsze postulowaliśmy, aby był zbliżony do współczynnika, który przypisano lekarzom ze specjalizacją w odniesieniu do farmaceutów ze specjalizacją, a w przypadku farmaceutów, którzy takowej specjalizacji nie posiadają, adekwatny do lekarzy bez specjalizacji. Nie mówimy, że to musi być konkretnie ta sama wartość, niemniej jednak od dawna postulujemy, aby to były wartości zbliżone, z uwagi chociażby na charakter studiów i rolę w podmiotach leczniczych. To jest oczywiście propozycja - mówił Krzysztof Baka podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. - Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie prac będzie ona trudna do uwzględnienia, niemniej jednak taki jest postulat do państwa senatorów, do pani minister, aby w pracach nad tym aktem prawnym, który już obowiązuje od roku, a w tym zakresie nie był zmieniany, uwzględnić też zmiany dotyczące farmaceutów.

Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko.

- Jeżeli chodzi o kwestię kwalifikacji farmaceutów, czyli wyższe i specjalizacja, to akurat ta grupa zawodowa jest ujęta tak jak wszystkie inne grupy zawodowe z wyższym wykształceniem medycznym - mówiła przedstawicielka resortu zdrowia. - Tutaj różnicujemy w zależności od tego, czy przedstawiciel tej grupy ma specjalizację, czy nie. Wynika to też z wymogów, które są stawiane poszczególnym grupom zawodowym przy kontraktowaniu świadczeń, czy też z przepisów. Dlatego też zdecydowaliśmy się uwzględnić wyższy współczynnik w stosunku do osób, które posiadają nie tylko wyższe wykształcenie magisterskie, ale również specjalizację.

Źródło: senat.gov.pl

Firma przekonywała, że jej syropy nie są napojami z perspektywy funkcji i właściwości (fot. Shutterstock)Firma przegrała spór o VAT na syrop

Urząd statystyczny zaliczył syropy jednej z firm do ugrupowania PKWiU 11.07.190.0 - "pozostałe...

Obecnie prawie na każdym kroku można spotkać się ze sprzedażą ziół między innymi: w kioskach, drogeriach, supermarketach... (fot. Shutterstock) W sprawie monopolu hurtowni...

Poseł Jan Dziedziczak wystosował interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie monopolu hurtowni...

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli przechowywania szczepionek będą w najbliższej przyszłości poszerzone (fot. MGR.FARM)MZ: brak jest możliwości wyłączenia...

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Porozumieniu Pracodawców Opieki Zdrowotnej na list, w którym...

W niektórych partiach produkowanego w Azji irbesartanu znaleziono zanieczyszczenie rakotwórczym związkiem podobnym do NDMA – NDEA (fot. Shutterstock)Nie tylko walsartan był zanieczyszczony...

Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że kolejna substancja czynna dostarczana od jednego z...

Sprawca napadu tuż po nim trafił na oddział toksykologii, skąd po odtruciu zabrała go policja do aresztu (fot. Shutterstock)Z nożem kuchennym napadł na aptekę

27-letni mężczyzna napadł na całodobową aptekę w Łodzi przy al. Piłsudskiego. Wyczekał do...