Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

O zmianach w realizacji recept w pigułce

O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept. Część z nich w dość znaczący sposób modyfikują dotychczasowe zasady postępowania z receptami. Przypomnijmy, że nowe rozporządzenie w sprawie recept obowiązuje od środy. Warto zapoznać się ze zmianami.

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)

- 18.04.2018 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept. Część z wprowadzanych zmian ma na celu wyłącznie umocowanie oraz doprecyzowanie zasad wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej a do czasu uruchomienia e-recepty nie będzie wpływać na procedury funkcjonujące w aptekach. Niektóre ze zmian w dość znaczący sposób modyfikują zasady wystawiania i realizacji recept - czytamy w opracowaniu opublikowanym przez OIA w Warszawie.

Izba przypomina, że w przeciwieństwie do znanego od wielu lat modelu opisania zasad wystawiania i realizacji recept na poziomie jednego rozporządzenia obecnie przepisy opisujące te zasady znajdują się w Ustawie Prawo Farmaceutyczne (art. 95b – 96c) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.

Jednocześnie Izba zwraca szczególną uwagę na następujące zmiany:

  • Brak regulacji dotyczącej dzielenia leków refundowanych jak i wydawania leków refundowanych w pełnych opakowaniach

  • Recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe muszą zawierać dane podmiotu, w którym receptę wystawiono, dane osoby wystawiającej receptę oraz unikalny kod recepty przedstawione w postaci kodu kreskowego  • Rozmiar recepty w postaci papierowej nie może być mniejszy aniżeli 200 mm długości i 90 mm szerokości

  • Osoba realizująca receptę potwierdza jej realizację poprzez zamieszenie na niej imienia i nazwiska osoby wydającej w postaci nadruku lub pieczęci oraz podpisu osoby wydającej

  • Wprowadzono konieczność umieszczenia na rewersie recepty adnotacji o jej całkowitej realizacji, po zrealizowaniu wszystkich pozycji, wraz z datą i godziną całkowitej realizacji recepty
Więcej w opracowaniu dostępnym na stronie izby

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...