W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Od 1 lipca nowa lista leków refundowanych

Od 1 lipca nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne w sprawie nowej listy leków refundowanych. W trakcie tych prac przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 24 czerwca 2016 r. oraz sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

Od 1 lipca nowa lista leków refundowanych

Zakończyły się prace konsultacyjne w sprawie nowej listy leków refundowanych. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r. w stosunku do projektu obwieszczenia mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Zmiany wprowadzone do obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2016 r.:

1. Do obwieszczenia zostanie dodanych 107 produktów (unikalnych kodów EAN), w tym:

- 57 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej

- 17 wyrobów medycznych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej

- 10 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,

- 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych;

2. Dla 68 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.

3. Dla 265 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu w tym dla 180 produktów w ramach listy aptecznej (od 201,96 zł do 0,01 zł).

4. Dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł).

5. Dla 599 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 235,11 zł do 1 gr).

6. Dla 230 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 395,21 zł).

7. Dla 705 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 215,24 zł do 1 gr).

8. Dla 161 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 6,37 zł).

9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 65 produktów (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:

1. nowe substancje czynne:

- Nasometin (Mometasonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

- Incruse (Umeclidinii bromidum) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

2. odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:

- Ursocam (Acidum ursodeoxycholicum)
- Reseligo (Goserelinum);W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

1. nowe substancje czynne:

- Erwinase (Crisantaspasum) we wskazaniu ostra białaczka limfoblastyczna w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli

2.odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:

- Mitoxantron Accord (Mitoxantronum),

- Fludarabine Accord (Fludarabini phosphas)

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

1. nowe substancje czynne:

- Tecfidera (dimethylis fumaras) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”

- Plegridy (Peginterferonum beta-1a) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”

- Keytruda (Pembrolizumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”

- Opdivo (Nivolumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”

- Perjeta (Pertuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi”

- Gazyvaro (Obinutuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”

2. odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:

- Benepali (Etanerceptum)

3. inne:

- MabThera (Rituximabum) w ramach programu „Leczenie chłoniaków złośliwych” – nowa postać podania – podskórna

- Herceptin (Trastuzumabum) w ramach programu „Leczenie raka piersi” – nowa postać podania – podskórna

- HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” – nowy program lekowy

Źródło: mz.gov.pl

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...