Od marca nowe leki stosowane po przeszczepach pojawią się na liście refundacyjnej | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Od marca nowe leki stosowane po przeszczepach pojawią się na liście refundacyjnej

Od marca nowe leki stosowane po przeszczepach pojawią się na liście refundacyjnej

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda poinformował w czwartek (28 stycznia), że na liście refundacyjnej pojawią się nowe leki stosowane po przeszczepach. Lista obowiązywać będzie od 1 marca.

Od 1 stycznia na liście refundacyjnej znalazły się generyki leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych zawierających substancje czynne: walgancyklowir i takrolimus.

- Dzięki tym negocjacjom i dzięki tym zdarzeniom, które miały miejsce, Narodowy Fundusz Zdrowia, i w jednym i w drugim przypadku, będzie miał ogromne, idące w dziesiątki milionów złotych, oszczędności, bez zagrożenia jakiegokolwiek dla pacjentów, ani bez specjalnego wzrostu dopłat, jeśli zechcieliby tylko pacjenci oraz lekarze przepisywać te leki, które były dostępne na ryczałt bądź z minimalną opłatą - zaznaczył wiceminister Krzysztof Łanda.Posłanka Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) tymczasem zwróciła uwagę, że jeden z tych leków nie jest refundowany w postaci zawiesiny umożliwiającej podanie małym dzieciom, z kolei skuteczność stosowania drugiego leku u dzieci nie była badana. Wiceminister poinformował, że resort zakończył negocjacje z producentem walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego i środek ten będzie dostępny "w bardzo przystępnych warunkach".

źródło: MZ

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.