OIA Białystok: cofnięte zezwolenia dla 9 aptek | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

OIA Białystok: cofnięte zezwolenia dla 9 aptek

OIA Białystok: cofnięte zezwolenia dla 9 aptek

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku poinformowała o cofnięciu zezwoleń prze WIF na prowadzenie 9 aptek ( na dzień 13 stycznia 2016 r.) na terenie województwa podlaskiego, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych wydawanych sukcesywnie od września 2015 r. Część podmiotów prowadzących apteki nie dostosowała się do obowiązku ich unieruchomienia.

- Farmaceuci dokonujący nadal takiego obrotu produktami leczniczymi i kierownicy aptek nadzorujący taki obrót z mocy ustawy Prawo farmaceutyczne w miejscach, które do momentu uprawomocnienia się decyzji WIF były aptekami, działają nielegalnie i narażają się na poważne konsekwencje prawne, w tym te, które wynikają z ustawowej odpowiedzialności zawodowej - informuje Izba w Białymstoku.

- Obrót produktami leczniczymi, w tym refundowanymi po uprawomocnieniu się decyzji jest nielegalnym procederem podlegającym ściganiu przez uprawnione organa i podlegającym sankcjom prawnym ustanowionym m.in. w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - podkreśla mgr farm. Jarosław Mateuszuk.źródło: OIA Białystok

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net