„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

OIA Białystok: cofnięte zezwolenia dla 9 aptek

OIA Białystok: cofnięte zezwolenia dla 9 aptek

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku poinformowała o cofnięciu zezwoleń prze WIF na prowadzenie 9 aptek ( na dzień 13 stycznia 2016 r.) na terenie województwa podlaskiego, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych wydawanych sukcesywnie od września 2015 r. Część podmiotów prowadzących apteki nie dostosowała się do obowiązku ich unieruchomienia.

- Farmaceuci dokonujący nadal takiego obrotu produktami leczniczymi i kierownicy aptek nadzorujący taki obrót z mocy ustawy Prawo farmaceutyczne w miejscach, które do momentu uprawomocnienia się decyzji WIF były aptekami, działają nielegalnie i narażają się na poważne konsekwencje prawne, w tym te, które wynikają z ustawowej odpowiedzialności zawodowej - informuje Izba w Białymstoku.

- Obrót produktami leczniczymi, w tym refundowanymi po uprawomocnieniu się decyzji jest nielegalnym procederem podlegającym ściganiu przez uprawnione organa i podlegającym sankcjom prawnym ustanowionym m.in. w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - podkreśla mgr farm. Jarosław Mateuszuk.źródło: OIA Białystok

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...