Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

OIA Katowice po raz kolejny interweniuje ws. opóźnień w rozliczeniu refundacji

OIA Katowice po raz kolejny interweniuje ws. opóźnień w rozliczeniu refundacji

Prezes SIA, Piotr Brukiewicz wystosował 9 czerwca kolejne pismo do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczące funkcjonowania portalu świadczeniodawcy.

W związku z bardzo dużą liczbą otrzymanych od aptekarzy oraz właścicieli aptek pytań dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania portalu NFZ, zwracamy się o pilną odpowiedź w tej sprawie. Według posiadanych informacji Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do chwili obecnej nie umożliwił rozliczenia ostatniego okresu refundacyjnego. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że trwa już powyżej 5 dni roboczych. Okres ten wykracza prawdopodobnie poza termin wynikający z ustawy refundacyjnej.
Lakoniczny komunikat w tej sprawie zamieszczony na stronie internetowej portalu, a także niemożliwość skontaktowania się telefonicznie z ŚOW NFZ, budzi nasze coraz większe zaniepokojenie. Pomimo licznej korespondencji w tej sprawie i wielokrotnych zapewnień ze strony ŚOW NFZ o dołożeniu wszelkich starań usprawnienia systemu, jego funkcjonowanie nadal zawodzi. Aby rozliczyć przesłane zestawienie refundacyjne, apteka po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy dziennie loguje się do systemu, niejednokrotnie przez kilka dni, sprawdzając, czy zestawienie zostało przetworzone. Powoduje to bardzo duże niedogodności i dezorganizuje pracę apteki, nie mówiąc już o stresie oraz wydłużającym się okresie otrzymania refundacji.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy z innych izb aptekarskich wynika, że opisywany problem nie ma charakteru ogólnopolskiego. Taki standard rozliczania refundacji jest absolutnie nie do przyjęcia i zaakceptowania.Prosimy również o pilną odpowiedź lub komunikat, w jakim terminie zostanie przywrócona prawidłowa funkcjonalność portalu ŚOW NFZ oraz kiedy ostatnia refundacja zostanie rozliczona i przekazana aptekom? - podsumowuje Prezes Rady SIA w Katowicach, dr n. farm. Piotr Brukiewicz.

źródło: OIA Katowice

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...