W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

OIA Katowice: sposób na specjalne opłaty za dostawy leków na ratunek

OIA Katowice: sposób na specjalne opłaty za dostawy leków na ratunek

Problemy związane są z dostawami „leków na ratunek” do placówki, za którą to usługę hurtownie żądają specjalnej opłaty transportowej o różnej wysokości oraz problemami z odbiorem własnym leków.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, Krystian Szulc, zaleca aby wpisywać do warunków przetargu, sposób rozwiązania tego problemu, tak aby obowiązek dostaw leków na ratunek wynikał z zawartej umowy oraz do aktualnych umów zaproponować sporządzenie aneksów, które będą regulować tryb i ewentualną odpłatność za dostawy leków na ratunek.

Ponadto, w celu uniknięcia w przyszłości zarzutów o niedopełnieniu obowiązków przez kierownika apteki szpitalnej lub działu farmacji, zalecamy skierować do kierownictwa podmiotu prowadzącego placówkę pisma ze zgłoszeniem problemu i prośbą o aneksowanie istniejącej umowy tak, aby regulowała dostawy leków na ratunek i umieszczenie tego problemu w warunkach przyszłych przetargów.źródło: katowice.oia.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...