Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

OIA Łódź: Aptekarze chcą zaskarżyć uchwałę dotyczącą dyżurów aptek w powiatach wschodnim łódzkim i sieradzkim

OIA Łódź: Aptekarze chcą zaskarżyć uchwałę dotyczącą dyżurów aptek w powiatach wschodnim łódzkim i sieradzkim

Na stronie łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej udostępniono formularz skargi do WSA w Łodzi, w sprawie uchwały dotyczącej dyżurów aptek w powiatach łódzkim wschodnim oraz sieradzkim.

OIA Łódź: Aptekarze chcą zaskrażyć uchwałę dotyczącą dyżurów aptek w powiatach wschodnim łódzkim i sieradzkim

Pismo udostępnione na stronie łódzkiej OIA ma na celu zaskarżenie uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zarzuty skierowane pod adresem Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczą braku uzasadnienia podjętej uchwały, naruszenia przepisów prawa materialnego, dotyczącego w tym przypadku ustalenia dyżurów nieuzasadnionych potrzebami mieszkańców, oraz pominięcia interesów strony skarżącej, co spowodowało ograniczenia jej prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu zaznaczono, że pełnione dyżury nocne, w święta i dni wolne od pracy przez aptekę przynoszą każdorazowo straty które wahają się w granicach 300-350 zł., bowiem liczba pacjentów jest znikoma.

Farmaceuci przekonują, że Rada Powiatu w żaden sposób nie uzasadniła konieczności ustalenia dyżurów aptek w nocy oraz w dni świąteczne i dni wolne od pracy, ponieważ regulacje dotyczące otwarcia aptek reguluje sam rynek .Bliskość Łodzi i znajdujących się na jej terenie szpitali oraz nocnej i świątecznej pomocy powoduje, że pacjenci głównie zaopatrują się w leki w samej Łodzi, po uzyskaniu pomocy lekarskiej, o czym świadczy symboliczny, jak mówią, obrót uzyskiwany przez dyżurujące apteki i to głównie za produkty lecznicze nie tzw. pierwszej potrzeby.

Autorzy skargi podkreślają, że dostępność usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne powinna być zagwarantowana przede wszystkim zgodnie z realnymi potrzebami ludności oczywiście z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Według łódzkiej OIA, potrzeby te nie wymagają pracy aptek w czasie wskazanym w harmonogramach. Narzucenie pracy w godzinach nocnych, dokonane bez analizy potrzeb ludności stanowi naruszenie postanowień Konstytucji RP – art. 22, według którego ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Aptekarze uważają, że z uwagi na brak wykazania ważnego interesu publicznego, który wymaga ograniczenia swobody działalności gospodarczej – uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w powinna być uchylona.Propozycja skargi to ramowy dokument, który wymaga uzupełnienia w konkretne dane dotyczące apteki i warunków jej działania.

Izba prosi aptekarzy chętnych do złożenia skargi o skontaktowanie się z biurem OIA w Łodzi.

Informuje również, iż istnieje możliwość powierzenia prowadzenia sprawy przez adwokata izby po udzieleniu pełnomocnictwa.

Źródło: oia.lodz.pl

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...