OIA Łódź: kierownik nie może być podporządkowany koordynatorowi sieci | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

OIA Łódź: kierownik nie może być podporządkowany koordynatorowi sieci

OIA Łódź: kierownik nie może być podporządkowany koordynatorowi sieci

- W związku z zaostrzeniem zakresu kontroli aptek ogólnodostępnych przez NFZ jak i przez WIF w Łodzi przypominam kierownikom aptek o bezwzględnym przestrzeganiu obowiązków kierownika apteki - przypomina Paweł Stelmach, prezes OIA w Łodzi.

Niedopuszczalne jest podporządkowywanie się przez kierownika apteki poleceniom pracodawcy bądź też koordynatora sieci aptecznej zmierzającym do zwiększenia sprzedaży produktów leczniczych poprzez np.:
- sprzedaż leku kategorii dostępności RP, którego termin ważności mija w dzień bądź przeddzień sprzedaży - za np. 1 zł bez recepty
- wycofywanie sprzedaży w przypadku gdy pacjent decyduje się na zakup 1-go opakowania z np. 2 opakowań leku przepisanego na recepcie i ponowna realizacja recepty w ilości przepisanej na recepcie (np. 2 opakowań), z jednoczesnym dopisaniem w programie aptecznym „dobijanego” opakowania leku jako nadwyżki.

- Takie działanie narusza przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 345) dot. urzędowych cen leków na receptę i de facto jest oszustwem - podkreśla Stelmach.- Przypominam, że nawet działanie na wyraźne polecenie pracodawcy lub koordynatora nie zwalnia kierownika z odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów prawa farmaceutycznego bądź Kodeksu Etyki Aptekarza RP - pisze prezes ORA w Łodzi.

źródło: OIA Łódź

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.