Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

OIA Łódź: pomoc dla farmaceutów zaskarżających uchwały

OIA Łódź: pomoc dla farmaceutów zaskarżających uchwały

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi opublikowała komunikat o zasadach zaskarżania uchwał podjętych przez rady powiatów.

Okręgowa Rada Aptekarska nie mogąc we własnym imieniu zaskarżyć uchwał pozwoliła sobie przygotować dla zainteresowanych farmaceutów tekst wezwania do usunięcia naruszenia w uchwale interesu prawnego farmaceuty. Farmaceuci zainteresowani wezwaniem właściwej Rady Powiatu do usunięcia naruszenia prawa proszeni są o skontaktowanie się z Izbą celem otrzymania wzoru pisma.

Ponadto OIA w Łodzi zobowiązuje się do pomocy prawnej poprzez bezpłatne przygotowanie skargi i bezpłatne zastępstwo procesowe chętnych do zaskarżenia uchwał farmaceutów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Działanie to zostało zainicjowane w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Rady Powiatu Sieradzkiego uchwał w sprawie ustalenia na okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych na terenie w/w powiatów.Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm./ nie ma legitymacji do zaskarżenia/w uchwał.
Art. 87 ust. 1 w/cyt. ustawy przyznaje natomiast prawo zaskarżenia uchwały każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą, a więc każdemu farmaceucie bądź grupie farmaceutów / konkretnie z imienia i nazwiska oraz adresu / zamieszkałym na terenie danego powiatu.

źródło: OIA Łódź

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...