OIA Łódź: pomoc dla farmaceutów zaskarżających uchwały | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

OIA Łódź: pomoc dla farmaceutów zaskarżających uchwały

OIA Łódź: pomoc dla farmaceutów zaskarżających uchwały

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi opublikowała komunikat o zasadach zaskarżania uchwał podjętych przez rady powiatów.

Okręgowa Rada Aptekarska nie mogąc we własnym imieniu zaskarżyć uchwał pozwoliła sobie przygotować dla zainteresowanych farmaceutów tekst wezwania do usunięcia naruszenia w uchwale interesu prawnego farmaceuty. Farmaceuci zainteresowani wezwaniem właściwej Rady Powiatu do usunięcia naruszenia prawa proszeni są o skontaktowanie się z Izbą celem otrzymania wzoru pisma.

Ponadto OIA w Łodzi zobowiązuje się do pomocy prawnej poprzez bezpłatne przygotowanie skargi i bezpłatne zastępstwo procesowe chętnych do zaskarżenia uchwał farmaceutów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Działanie to zostało zainicjowane w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Rady Powiatu Sieradzkiego uchwał w sprawie ustalenia na okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych na terenie w/w powiatów.Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm./ nie ma legitymacji do zaskarżenia/w uchwał.
Art. 87 ust. 1 w/cyt. ustawy przyznaje natomiast prawo zaskarżenia uchwały każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą, a więc każdemu farmaceucie bądź grupie farmaceutów / konkretnie z imienia i nazwiska oraz adresu / zamieszkałym na terenie danego powiatu.

źródło: OIA Łódź

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.