W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

OIA Łódź zaprasza na prezentację nt. Dyrektywy Fałszywkowej

OIA Łódź zaprasza na prezentację nt. Dyrektywy Fałszywkowej

Komisja ds. Hurtowni zaprasza Hurtowników na bezpłatną prezentację zagadnień związanych z Dyrektywą Fałszywkową. Tematem spotkania będzie "Wdrażanie dyrektywy Fałszywkowej do polskich hurtowni farmaceutycznych – trudności i perspektywy".

OIA Łódź zaprasza na prezentację nt. Dyrektywy Fałszywkowej

Do 2019 roku ma zostać wdrożona Dyrektywa Fałszywkowa w Europie (FMD). Rozporządzenie jest nadrzędnym aktem wykonawczym, do którego muszą się dostosować wszystkie kraje członkowskie. FMD będzie wymagać, aby wszystkie leki wydawane z przepisu lekarza w całej Europie posiadały unikalny identyfikator oraz zabezpieczenie gwarancyjne. Identyfikator będzie musiał zostać sprawdzony przed wydaniem produktu przez farmaceutę.

Producenci mają trzy obszary odpowiedzialności. Po pierwsze muszą wdrożyć unikalny kod seryjny dla każdego opakowania leku wydawanego z przepisu lekarza. Będzie on występował w postaci kodu kreskowego obejmującego identyfikator produktu, numer serii, datę ważności oraz indywidualny numer seryjny przypisany do danej serii leku.

Po drugie producenci będą zobligowani do dodania zabezpieczenia gwarancyjnego, aby można było sprawdzić opakowanie pod kątem prób otwarcia w każdym punkcie łańcucha dostaw.

Producenci będą również odpowiedzialni za stworzenie i finansowanie systemu uwierzytelniania każdego opakowania leku w czasie jego wędrówki wzdłuż łańcucha dostaw aż do ostatecznego wydania pacjentowi. Firma Aegate oferuje usługi ekspertów w uwierzytelnianiu leków. Z powodzeniem udostępniamy usługę uwierzytelniania w Grecji, Belgii i Włoszech od 2006 r. i dotąd sprawdziliśmy ponad 3,5 miliarda opakowań leków, zapewniając ich najwyższą jakość. Europejska Organizacja Weryfikacji Leków wybrała firmę Aegate jako jednego z trzech dostawców w systemie National Blueprint. System ten daje poszczególnym państwom członkowskim możliwość wyboru dostawcy usługi w celu wdrożenia programu weryfikacji leków.

Udane wdrożenie FMD będzie wymagać szerokiej inicjatywy we wprowadzaniu zmian w całym farmaceutycznym łańcuchu dostaw w Europie. Stanowi to największą zmianę w farmaceutycznym łańcuchu dostaw w historii.

Producenci muszą nadawać unikatowy numer seryjny każdemu opakowaniu leku i jednocześnie wdrożyć system do weryfikacji autentyczności tych produktów. System ten musi zostać uruchomiony w każdej aptece, szpitalu, hurtowni oraz placówce wydającej leki w Europie w ciągu trzech lat. Firma Aegate stara się zminimalizować wpływ tej znaczącej zmiany i dopilnować, aby państwa członkowskie były gotowe do wdrożenia FMD tak szybko, jak to tylko możliwe.

Planowany termin spotkania to 12 lipca 2016r. (wtorek), godz.16.00 w siedzibie OIA. Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Merks – Dyrektor ds. Rozwoju Aegate Limited Polska.Źródło: oia.lodz.pl

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...