OIA Warszawa przypomina o aktualizacji danych | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

OIA Warszawa przypomina o aktualizacji danych

OIA Warszawa przypomina o aktualizacji danych

Warszawska OIA przypomina o konieczności aktualizacji danych i dokonywanych adnotacji w dokumencie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Izba Informuje, że trwają prace nad wdrożeniem Centralnego Rejestru Farmaceutów. Dane farmaceutów przekazywane będą do rejestru przez okręgowe izby aptekarskie. Aktualizacja rejestru jest dla aptekarzy bardzo istotna, bowiem w nieodległej przyszłości leki przepisane na receptach elektronicznych będą mogli dyspensować tylko ci farmaceuci, których aktualne dane przesłane za pośrednictwem Izby będą uwidocznione w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.

Stosownie do obowiązujących przepisów każdy członek Izby zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać do biura izby wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.
Zmiany danych można dokonywać na drukach, które znajdują się na stronie internetowej Izby w zakładce: biblioteka/druki, osobiście w biurze izby, telefonicznie 785-665-514 (Anna Skołek); 785-665-515 (Klaudiusz Kulak) oraz mailowo:

Niezależnie od zgłaszania zmian, niektóre z nich należy potwierdzić wpisem w dokumencie „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU” osobiście lub przesyłając „książeczkę” prawo wykonywania zawodu drogą pocztową.Pracodawcy/właściciele aptek również mają ustawowy obowiązek przekazywania do biura Izby informacji o rozpoczęciu i zakończenia pracy przez farmaceutę, niezależnie od przekazywania tych danych przez farmaceutów.

źródło: OIA Warszawa

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.