Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

OIA Warszawa przypomina o składkach

OIA Warszawa przypomina o składkach

Z chwilą wpisania na listę członków OIA każdy farmaceuta jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, niezależnie od miejsca wykonywania bądź zaprzestania wykonywania zawodu. Składka ustawowo wynika z przynależności do Izby - przypomina OIA w Warszawie.

Farmaceuci pracujący w innych miejscach niż apteka, hurtownia lub inspekcja farmaceutyczna i emeryci, którzy wykonują zawód i należą do izby są zobowiązani do płacenia składek.
Aby nie płacić składek członkowskich – osoby pracujące poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich muszą wystąpić o skreślenie z listy członków, czyli wyrejestrowanie z Izby.

Biuro Izby może dokonać skreślenia wyłącznie na wniosek farmaceuty i dokonuje adnotacji o skreśleniu w oryginale dokumentu prawa wykonywania zawodu.Od momentu dokonania adnotacji o skreśleniu z listy członków, w oryginale prawa wykonywania zawodu, dopóki nie będzie dokonany nowy wpis na listę członków Izby farmaceuta nie ma możliwości wykonywania zawodu farmaceuty (w rozumieniu ustawy) - przypomina Alina Fornal, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

źródło: OIA Warszawa

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...