OIA Warszawa przypomina o składkach | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

OIA Warszawa przypomina o składkach

OIA Warszawa przypomina o składkach

Z chwilą wpisania na listę członków OIA każdy farmaceuta jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, niezależnie od miejsca wykonywania bądź zaprzestania wykonywania zawodu. Składka ustawowo wynika z przynależności do Izby - przypomina OIA w Warszawie.

Farmaceuci pracujący w innych miejscach niż apteka, hurtownia lub inspekcja farmaceutyczna i emeryci, którzy wykonują zawód i należą do izby są zobowiązani do płacenia składek.
Aby nie płacić składek członkowskich – osoby pracujące poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich muszą wystąpić o skreślenie z listy członków, czyli wyrejestrowanie z Izby.

Biuro Izby może dokonać skreślenia wyłącznie na wniosek farmaceuty i dokonuje adnotacji o skreśleniu w oryginale dokumentu prawa wykonywania zawodu.Od momentu dokonania adnotacji o skreśleniu z listy członków, w oryginale prawa wykonywania zawodu, dopóki nie będzie dokonany nowy wpis na listę członków Izby farmaceuta nie ma możliwości wykonywania zawodu farmaceuty (w rozumieniu ustawy) - przypomina Alina Fornal, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

źródło: OIA Warszawa

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.