Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

OIA Warszawa: stanowisko ws. kryteriów oceny osób nadzorujących stażystów w aptece

OIA Warszawa: stanowisko ws. kryteriów oceny osób nadzorujących stażystów w aptece

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie opublikowała zestaw kryteriów oceny osób nadzorujących pracę osób odbywających sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece.

Kryteria oceny dokonywanej przez Okręgową Radę Aptekarską w Warszawie przy opiniowaniu aptek oraz osób nadzorujących pracę praktykantów odbywających sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece:

1. Liczba pełnoetatowych magistrów farmacji w aptece:

a. jednozmianowej - co najmniej 2,

b. dwuzmianowej lub więcej - co najmniej 3.

2. Wymogi dotyczące pracujących w aptece magistrów farmacji, znajdujących się w kręgu osób nadzorujących praktykę:

a. spełnianie ustawowych wymogów do objęcia funkcji opiekuna praktykanta, tj. pięcioletni staż pracy lub specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej lub szpitalnej.

b. nienaganna postawa etyczno-moralna, przejawiająca się m.in. w należytym wywiązywaniu się z obowiązków wobec samorządu aptekarskiego.c. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

3. Osobą nadzorującą praktykę nie może być:

a. farmaceuta ukarany jedną z kar z zakresu o odpowiedzialności zawodowej farmaceutów lub prawomocnie ukarany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

b. farmaceuta niewypełniający lub nienależycie wypełniający obowiązki lub zadania wymienione w art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawa farmaceutycznego udokumentowane protokołami kontroli lub formalnymi ocenami przeprowadzonymi przez powołane do tego organy.

c. farmaceuta niewykonujący obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określonego w art. 89e ustawy Prawo farmaceutyczne, w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym.

4. Apteka o pełnym zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, w tym zapewnienie możliwości sporządzania leków aptecznych i recepturowych.

źródło: OIA Warszawa

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...