Olokizumab skuteczny w ciężkich postaciach RZS | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Olokizumab skuteczny w ciężkich postaciach RZS

Olokizumab skuteczny w ciężkich postaciach RZS

Tagi: 

Naukowcy donoszą, iż stosowanie przeciwciała o nazwie olokizumab wiążę się z długoterminowymi korzyściami klinicznymi u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią RZS (również w grupach częściowo lub całkowicie opornych na dotychczasowe metody terapeutyczne). Preparat ten jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym specyficznym dla interleukiny-6, czyli czynnika prozapalnego odpowiedzialnego między innymi za rozwój objawów RZS.

Dane zebrano wśród pacjentów chorych na RZS, którzy przeszli fazę drugą randomizowanego badania klinicznego i którzy byli leczeni metotreksatem, ale nie reagowali na leczenie czynnikiem martwicy guza (TNF).

Pacjenci uczestniczący w badaniu otrzymywali podskórne zastrzyki olokizumabu w dawce 120 mg co 2 tygodnie i podlegali terapii łączonej z zastosowaniem metotreksatu. Dane wskazują, iż olokizumab był dobrze tolerowany i odznaczał się stosunkowo korzystnym profilem bezpieczeństwa połączonym ze zmniejszeniem stopnia nasilenia zmian reumatycznych utrzymującym się nawet do 48 tygodni. Co więcej, efektywność terapii była trwała lub poprawiała się w okresie długofalowej obserwacji pacjenta w trakcie oceny klinicznej.Autor badania w swojej najnowszej publikacji zauważa ponadto, iż rezultaty badania potwierdzają wcześniejsze obserwacje poczynione dla olokizumabu. Obecnie badacze przygotowują się do fazy 3 badań klinicznych tego obiecującego czynnika przeciwzapalnego.

źródło: www.medicalnewstoday.com

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.