Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Opieka farmaceutyczna jest szansą dla zawodu farmaceuty

Opieka farmaceutyczna jest szansą dla zawodu farmaceuty

O opiece farmaceutycznej i filozofii zawodu farmaceuty podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy mówiła prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

- Opieka farmaceutyczna jest obecnie najważniejsza dla zawodu farmaceuty – deklarowała podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – znana z telewizyjnych ekranów „dr Zdrówko”. Kierownik i twórca pierwszego Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie zawracała uwagę dlaczego opieka farmaceutyczna jest równie ważna dla pacjentów co farmaceutów.

Farmaceuci muszą pamiętać, że ich obowiązkiem jest niepogarszanie stanu zdrowia pacjenta nawet w sytuacji gdy nie są w stanie mu pomóc. Profesor Kozłowska-Wojciechowska przytoczyła historię jednego ze swoich pacjentów, który skarżył się na bóle brzucha po zastosowaniu leków przeciwbólowych w czopkach. Okazało się, że pacjent je połykał, bo nikt nie poinformował go o sposobie ich stosowania. – Opieka farmaceutyczna wiąże się z odpowiedzialnością za komunikaty przekazywane lub nieprzekazywane pacjentowi.

Profesor Kozłowska-Wojciechowska kilkukrotnie zaznaczała, że opieka farmaceutyczna musi być zorientowana na indywidualnego pacjenta. Tylko takie zachowanie gwarantuje, że pacjent nie tyle zażyje lek prawidłowo, ale w ogóle go zażyje. Farmaceuci muszą mieć świadomość, że biorą na siebie współodpowiedzialność za farmakoterapią pacjenta, ale również inne działania służące jego zdrowiu – chociażby profilaktykę. – Dlatego właśnie nie wierzę w sieci i że mogą zrobić coś dobrego dla pacjenta. To jest wyłącznie biznes. Moi studenci opowiadają co tam się dzieje – grzmiała prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

50 mln Euro – takie oszczędności rocznie przyniosło wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Norwegii, kraju liczącym sobie 8 mln mieszkańców. - Proszę sobie wyobrazić jakie oszczędności i jakie pieniądze są do wygrania dzięki opiece farmaceutycznej – zwracała uwagę profesor Kozłowska-Wojciechowska. W Norwegii program opieki farmaceutycznej objął pacjentów po 70 roku życia. W Polsce planowany jest pilotażowy program, który ma objąć populację 65+.Opieka farmaceutyczna powinna przyjmować kształt trójkąta, w którym każdy wierzchołek symbolizuje jednego jej uczestnika: pacjenta, lekarza i farmaceuty. - Lekarz zna leki, ale farmaceuta zna się na lekach. Połączenie tych dwóch kompetencji da wymierną korzyści nam wszystkim – twierdziła znana profesor.

Podczas swojego wykładu „dr Zdrówko” powtarzała też, że opieka farmaceutyczna musi być na wszystkie możliwe sposoby przypisana farmaceutom. - Farmaceuta jest jedyną osobą, która ma prawo świadczyć opiekę farmaceutyczną – mówiła Kozłowska-Wojciechowska. – Tak jak pielęgniarka nie może stawiać diagnozy, tak technik farmaceutyczny nie może zajmować się opieką farmaceutyczną. Stosowny zapis na ten temat powinien też znaleźć się w ustawie o zawodzie farmaceuty, nad którą prace obecnie trwają w Ministerstwie Zdrowia.

- Opieka farmaceutyczna jest jedyną szansą, żeby autorytet farmaceuty wrócił na swoje miejsce. Liczę na te wszystkie zapewnienia, które czynią politycy. Jestem kierownikiem Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej i nie mam ambicji edukować przyszłych przeedukowanych sprzedawców – przyznała prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...