Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

OPZZ o nowelizacji ustawy o refundacji wyrobów medycznych

OPZZ o nowelizacji ustawy o refundacji wyrobów medycznych

OPZZ zaopiniowało przekazany w trybie konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Po analizie projektu nowelizacji, pomimo zasadności założeń porządkujących zasady refundacji wyrobów medycznych i zmian w systemie ich finansowania ze środków publicznych (zarówno w trybie realizacji zleceń zaopatrzenia jak i świadczeń gwarantowanych), projekt wymaga jeszcze zasadniczych modyfikacji i dyskusji z zainteresowanymi stronami społecznymi. Obecny kształt wzbudza wątpliwości i wymaga poważnej korekty.

Porozumienie uważa, że dla pacjentów kluczowa jest dostępność do świadczeń gwarantowanych. Tymczasem nowelizacja wskazuje, że niniejsza dostępność do wyrobów medycznych, będzie dokonywana na podstawie analiz Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zawartych w opinii o zasadności objęcia refundacją danej grupy wyrobów medycznych - co sugeruje wprost, że ta dostępność może być w praktyce zarówno pozytywna (objęcie danych wyrobów refundacją) lub negatywna (nie objęcie danych wyrobów refundacją).

Powstają także obawy, że nowe rozwiązania nakładające na podmioty prowadzące obrót wyrobami medycznymi, w tym sklepy medyczne różnego rodzaju obciążenia administracyjne i finansowe (m.in. koszty związane z wnioskami o refundację, konieczność dodatkowej oceny wyrobu, nowy system marż maksymalnych), mogą przełożyć się bezpośrednio na zmniejszenie dostępności wyrobów medycznych dla pacjentów, choćby ze względu na wzrost cen wyrobów, spowodowany koniecznością pokrycia dodatkowych obciążeń.Niezwykle istotną kwestią, według OPZZ, jest brak uwzględnienia stosownych przepisów przejściowych jak i wprowadzających, regulujących kwestię przejścia wyrobów medycznych finansowanych ze środków publicznie w ramach "starego systemu" na nowe, zmodyfikowane rozwiązania. Projekt wskazuje jedynie, że wyroby medyczne będące finansowane jako świadczenie gwarantowane będą, po wejściu w życie w dalszym ciągu finansowane na dotychczasowych zasadach do dnia wydania ostatecznej decyzji refundacyjnej i objęciu danego wyrobu finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie tych niejasności jest ważne zarówno dla świadczeniodawców wyrobów medycznych jak i samych pacjentów.

OPZZ zwraca uwagę na brak rzetelnej kalkulacji ekonomicznej oraz diagnozy rynku, będącego uzasadnieniem wprowadzania zmian. Zarówno w uzasadnieniu projektu jak i w Ocenie Skutków Regulacji zawarto wyłącznie ogólnikowe stwierdzenia o poprawie dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, niepoparte stosownymi analizami ekonomicznymi.

źródło: OPZZ

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...