W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Ordo Iuris edukuje farmaceutów o klauzuli sumienia

Ordo Iuris edukuje farmaceutów o klauzuli sumienia

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował ulotki dla farmaceutów, dotyczące stosowania przez nich klauzuli sumienia. Na przykładzie odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych tłumaczy ona jak powinien postępować farmaceuta, chcący skorzystać z klauzuli. Instytut oferuje też pomoc farmaceutom mającym kłopoty z powodu sprzeciwu sumienia.

Zdaniem Ordo Iuris brak w ustawie Prawo farmaceutyczne przepisu, który wprost potwierdzałby konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia, nie może być interpretowane jako brak takiej możliwości.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu sumienia przez pracownika apteki wynika z art. 53 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że prawo to nie wymaga ustawowego potwierdzenia. Nie ma zatem potrzeby wpisywania jej do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Pracownik apteki może powołać się bezpośrednio na art. 53 ust. 1 Konstytucji - czytamy w treści ulotki przygotowanej przez Ordo Iuris. - Wobec upowszechnianej dezinformacji w sprawie zgłaszania sprzeciwu sumienia przez aptekarzy, warto podjąć pewne formalne środki, pozwalające w przypadku powołania się na sprzeciw sumienia, łatwiej udokumentować uprawniony charakter działań aptekarza zgłaszającego sprzeciw sumienia.

We wspomnianej ulotce zamieszczono propozycje dobrych praktyk w tym względzie. Podpowiada ona w jaki sposób farmaceuta powinien informować o sprzeciwie sumienia pacjentów, pracodawcę oraz przytacza podstawy prawne, które umożliwiają farmaceutom korzystanie z klauzuli sumienia.

O tym, że w aptece nie prowadzi się dystrybucji środków antykoncepcyjnych można informować w bezpośredniej rozmowie z pacjentem lub poprzez wywieszenie informacji (np. przy wejściu). Komunikat może brzmieć następująco:

„Realizując swoje konstytucyjne prawo do odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne, które chroni art. 53 ust. 1 Konstytucji RP, pracownicy naszej apteki nie prowadzą sprzedaży środków antykoncepcyjnych ”.

Ordo Iuris zwraca też uwagę, że taki komunikat może skłaniać do organizowania prowokacji.

- Pracownik apteki nie ma obowiązku informowania klienta, gdzie może zakupić środki antykoncepcyjne. Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 12/14 wyraźnie podkreślił, że prawo do sprzeciwu sumienia obejmuje także prawo do nieudzielania informacji o osobie lub miejscu umożliwiającym dokonanie czynności, która jest sprzeczna z sumieniem danego człowieka. Dotyczy to również aptekarza, który nie akceptuje swego udziału w sprzedaży środków antykoncepcyjnych - czytamy w ulotce.

Instytut przypomina też, że farmaceuta, który zamierza korzystać z konstytucyjnej klauzuli sumienia, powinien poinformować o tym swojego pracodawcę. Może zrobić to w formie pisemnej, choć nie jest to konieczne. Aby móc powołać się na klauzulę sumienia, trzeba ujawnić fakt, że sumienie nie pozwala określonej osobie dokonywać danych czynów.

Z ulotki można się również dowiedzieć, że pacjent nie ma prawa żądać wydania środków antykoncepcyjnych, jeśli aptekarz powołuje się na klauzulę sumienia.

- Oznaczałoby to, że klient ma prawo narzucić swoje przekonania moralne aptekarzowi i zmusić go do zachowania się wbrew swojemu sumieniu (co w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oznacza niedopuszczalny przymus współdziałania w osiąganiu celu niegodziwego). Taka sytuacja nie zachodzi w sytuacji odwrotnej, gdy aptekarz odmawia sprzedaży preparatów antykoncepcyjnych, ponieważ klient zawsze może je nabyć w innej aptece i swobodnie korzystać z dopuszczonych do obrotu środków antykoncepcyjnych, jeśli sumienie mu na to pozwala - czytamy w ulotce. - Farmaceuta nie może mu tego zabronić, ale ma prawo w tym nie uczestniczyć. W ten sposób nie może tu być również mowy o jakimkolwiek narzucaniu klientowi poglądów moralnych aptekarza.

Strony

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...