5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Oświadczenie Piotra Rykowskiego w sprawie informacji opublikowanych przez "Fakt"

Oświadczenie Piotra Rykowskiego w sprawie informacji opublikowanych przez "Fakt"

Tagi: 

W nawiązaniu do artykułu z dnia 22 lipca br. publikujemy oświadczenie Piotra Rykowskiego, kandydata na szefa GIF, który startował w odwołanym przez inspektorat konkursie, dotyczącego informacji o jego udziale w wywozie leków poza granice kraju.

Oświadczenie Piotra Rykowskiego w sprawie informacji opublikowanych przez "Fakt"

Oświadczenie Piotra Rykowskiego do artykułu dziennika "Fakt":

- W nawiązaniu do artykułu pt. „Nie ma lepszych kandydatów?”, który ukazał się w czasopiśmie „Fakt” oraz w wydaniu internetowym pt. „Niewygodna przeszłość kandydata na Głównego Inspektora Farmaceutycznego” z dnia 22 lipca 2016 r. oświadczam, że podane w nim informacje mają na celu zdyskredytowanie mojej osoby. Abstrahując od nierzetelności dziennikarskiej polegającej między innymi na tym, że aktualnie nie jestem właścicielem żadnej apteki, a także żadnego innego podmiotu prowadzącego apteki, kluczowym jest nieprawdziwe stwierdzenie, że cyt.:

„Urzędnicy mazowieckiego inspektoratu farmaceutycznego podejrzewają, że w nielegalny wywóz leków zaangażowana mogła być także warszawska apteka „Rubinowa”, której współwłaścicielem do niedawna był Piotr Rykowski.”

Kontekst artykułu traktujący o nielegalności działań wywozu leków za granicę, w których rzekomo miałem brać udział oczywiście byłoby okolicznością uniemożliwiającą pełnienie funkcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o którą się ubiegałem.Nie jest mi wiadomym z jakiego powodu unieważniony został konkurs o którym wyżej wspomniałem. Z informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej twitter pana Radosława Grucy wynika, że spowodowane to było, jak to On sam określa, śledztwem czasopisma „Fakt”. Rozumiem, że głównym śledczym i sędzią w sprawie jest pan Radosław Gruca. Inaczej mówiąc zostało nie tylko przeprowadzone śledztwo ale także zapadł wyrok medialny w mojej sprawie. Nie godząc się na tego typu działania domagam się sprostowania informacji traktującej, że w stosunku do aptek, których w przeszłości byłem wspólnikiem bądź udziałowcem toczyło się postępowanie związane z nielegalnym wywozem leków za granicę

Kategorycznie oświadczam, że nadużyciem jest kojarzenie mojej osoby z przestępczym procederem eksportu leków za granice.

Domagam się sprostowania nieprawdziwych informacji w najbliższym tj. piątkowym wydaniu czasopisma „Fakt” - 29 lipca 2016 r, zarówno w wydaniu internetowym jak i papierowym. - pisze Piotr Rykowski.

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...