Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Oświadczenie Zarządu Neuca SA w sprawie "taśm"

Oświadczenie Zarządu Neuca SA w sprawie "taśm"

Zarząd Neuca S.A. przekonuje, że w materiałach opublikowanych przez Gazetę Finansową nie pojawiają się żadne konkretne zarzuty czy nawet podejrzenia wobec Neuca, a jedynie sugerują one, że firmy, których nazwy padają podczas spotkania, zaangażowane są w jakiś nielegalny proceder. Neuca jest tym faktem głęboko oburzona.

Zarząd Neuca S.A.: Jesteśmy głęboko oburzeni skandalicznymi insynuacjami pod naszym adresem.

Publikacje i nagrania w kanale You Tube ujawniają rozmowę, jaka miała odbyć się w siedzibie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą rzekomych niedozwolonych praktyk podejmowanych przez niektóre hurtownie farmaceutyczne. Pięć osób, w tym p.o. szefa GIF Zbigniew Niewójt i oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego, miało rozmawiać o tym, jak "naprawić" rynek farmaceutyczny w Polsce i jak zaatakować spółkę NEUCA.

- W materiale nie pojawiają się żadne konkretne zarzuty czy nawet podejrzenia, sugeruje on natomiast, że firmy, których nazwy padają podczas spotkania, zaangażowane są w jakiś nielegalny proceder. Do wzmocnienia przekazu wykorzystuje się autorytet państwowej instytucji kontrolnej. Sytuacja ta nie daje żadnych szans na obronę w oparciu o racjonalne argumenty - czytamy w oświadczeniu zarządu Neuca S.A. - Grupa NEUCA od lat aktywnie wspiera Państwo w realizacji polityki zdrowotnej. Nie posiadamy aptek i nie łączymy obrotu hurtowego z detalicznym. Nie naruszamy zapisów antykoncentracyjnych. Działamy zgodnie z prawem.- Jesteśmy głęboko oburzeni skandalicznymi insynuacjami pod naszym adresem. Nie pozostawiamy ich bez odpowiedzi. Ze względu na obowiązki wobec naszych akcjonariuszy musimy się im zdecydowanie i publicznie przeciwstawić. Wysyłamy listy kierowane do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Koordynatora Służb Specjalnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, i oczekujemy wyjaśnień.

Źródło: Neuca.pl

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...