OZZL: Szydło i Radziwiłł się pospieszyli | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

OZZL: Szydło i Radziwiłł się pospieszyli

OZZL: Szydło i Radziwiłł się pospieszyli

Tagi: 

Zarząd Krajowy OZZL opublikował oświadczenie w związku z wizytą Beaty Szydło i Konstantego Radziwiłła w Radomiu, w którym odnosi się do "normalności" i "dobrych zmian" w ochronie zdrowia.

Krajowy OZZL wyraża opinię, że stwierdzenie Pani Premier, iż w ochronie zdrowia nastąpiła już „normalność” i widać „dobrą zmianę” jest zdecydowanie przedwczesne. Nie przemawia za tym fakt, że przedłużone zostały – bez głośnych protestów - umowy na rok 2016 z lekarzami POZ i innymi placówkami ochrony zdrowia. W przeszłości również takie „spokojne” przedłużanie kontraktów miały miejsce, a sytuacja w ochronie zdrowia daleka była od normalności - pisze Krzysztof Bukiel.

Jakkolwiek wszyscy dostrzegają pozytywną zmianę sposobu pełnienia swojej funkcji przez obecnego Ministra Zdrowia w stosunku do jego poprzednika (będącego ministrem przez kilka lat w rządzie PO - PSL) to jednak egzamin na „dobrą zmianę” w całej ochronie zdrowia jest ciągle przed nami. Nastąpi ona wtedy, gdy znikną kolejki do leczenia, szpitale przestaną się zadłużać, a pracownicy ochrony zdrowia będą sprawiedliwie wynagradzani. Warunkiem tego jest zrównoważenie nakładów publicznych na opiekę zdrowotną z „koszykiem” świadczeń gwarantowanych. Konieczne jest też ograniczenie wielu niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, które utrudniają pracę lekarzom.Pierwszym sprawdzianem dobrych intencji nowego Ministerstwa Zdrowia na tym polu będzie nowelizacja przepisów dotyczących refundacji leków i wypisywania recept. Przypominamy, że głównymi postulatami lekarzy jest: uwolnienie ich od obowiązku oznaczania na recepcie odpłatności za leki refundowane (co jest niespotykane w innych krajach) oraz zniesienie powiązania refundacji leku ze wskazaniami zarejestrowanymi przez producenta określonego preparatu handlowego. Powyższe przepisy bardzo utrudniają lekarzom wypisywanie leków refundowanych i powodują, że wielu pacjentów ich nie otrzymuje - czytamy w oświadczeniu.

źródło: OZZL

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.