W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym tracą prawo do refundacji

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym tracą prawo do refundacji

Tagi: 

5 lat refundowanej terapii. Na tę chwilę tyle zapewnia NFZ chorym na zaawansowaną postać stwardnienia rozsianego. Po upływie tego okresu pacjenci tracą prawo do bezpłatnego leczenia, w związku z czym starają się walczyć o zniesienie tego zapisu w ustawie. Terapia, do której mogą stracić dostęp już w przyszłym roku, bo wtedy mija 5 lat od wprowadzenia w życie ustawy, jest dla chorych na SM jedyną szansą uniknięcia inwalidztwa.

W Polsce jest ok. 55 tys. osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Leczenie i prowadzone terapie pozwalają im na normalne i samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Najistotniejsza dla chorych osób jest szybka diagnoza i natychmiastowe wprowadzenie leczenia. Leki będące podstawą leczenia pacjentów z SM to leki immunomodulujące, do których, w naszym kraju, jest bardzo ograniczony dostęp. Przerwanie leczenia u pacjenta z zaawansowaną formą SM może doprowadzić do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia oraz do kolejnego rzutu choroby.

Kolejnym utrudnieniem dla pacjentów z SM jest również występująca w Polsce ogromna dysproporcja w dostępie do terapii na poziomie regionalnym. Związane jest to ze sposobem finansowania leczenie przez NFZ, liczby świadczeniobiorców oraz rozlokowania szpitali.

-Dochodzi do takich kuriozów, że pacjenci migrują między województwami, co nie jest efektywne dla nikogo. Pacjent musi swoje wolne dni urlopowe zużywać na to, by jechać po lek, a jego lokalny NFZ i tak za jego leczenie płaci. Właściwie nie ma to najmniejszego sensu, ale takie sytuacje się zdarzają – mówi Magdalena Fac-Skhirtladze, sekretarz generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.Na maj br. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaplanowało debatę w Sejmie, w której mają wziąć udział przedstawiciele polskich władz, eksperci oraz sami pacjenci.

-Mamy nadzieję, że pokaże ona, że pacjent chce być niezależny, nie chce być ciężarem dla systemu. Jeżeli pacjent tę niezależność traci, to my, jako system, zawiedliśmy, albo nie dając mu właściwego leczenia, albo odpowiednio szybkiej diagnozy, albo wsparcia społecznego – mówi Magdalena Fac-Skhirtladze.

Źródło: newseria.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...