Państwo apteki i aptekarzy obciąża obowiązkami tam gdzie jest to wygodne | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Państwo apteki i aptekarzy obciąża obowiązkami tam gdzie jest to wygodne

Państwo apteki i aptekarzy obciąża obowiązkami tam gdzie jest to wygodne

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept wywołał kontrowersje i protesty środowiska farmaceutów. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia w jego uzasadnieniu stwierdza, że jego kształt jest odzwierciedleniem postulatów środowisk lekarzy, farmaceutów i pacjentów…

Zapowiadana niemal rok temu duża nowela prawa farmaceutycznego, która miała wiele sygnalizowanych problemów rozwiązać, nie ukazała się aż do dziś. (fot. Shutterstock)

W czwartek Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie recept, które ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące realizacji recept w aptekach. Zakłada on m.in., że farmaceuta lub technik farmaceutyczny w przypadku leku bez określonej odpłatności na recepcie, będzie musiał upewnić się, że pacjentowi na pewno przysługuje na niego refundacja w związku z jego płcią lub wiekiem (czytaj więcej: Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian...). Propozycja ta wywołała kontrowersje w środowisku farmaceutów.

- Zdaniem aptekarzy może to prowadzić do przerzucenia obowiązku określania (przynajmniej w części przypadków) poziomu odpłatności z lekarzy na farmaceutów - komentuje sprawę doktor nauk prawnych Jan Szulc, do niedawna pracujący w Ministerstwie Zdrowia. Wskazuje on, że zgodnie z uzasadnieniem do projektu takie zmiany związane są m.in. z postulatami farmaceutów. Zaznacza jednak, że w uzasadnieniu nie sprecyzowano, o których konkretnie zmianach jest mowa więc zapewne chodzi o ogóle zmiany zasad realizacji recept w przypadku braków recepty.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Zdrowia w jego stwierdza, że redakcja całego paragrafu 8 jest odzwierciedleniem postulatów środowisk lekarzy, farmaceutów i pacjentów. Przypomnijmy, że paragraf 8.1.8 wskazuje nowe warunki wydawania leków refundowanych, w sytuacji gdy osoba wystawiająca receptę nie określiła poziomu odpłatności. Zapisy te przewidują, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny w takich sytuacjach będzie musiał upewnić się, że pacjentowi na pewno przysługuje na niego refundacja w związku z jego płcią lub wiekiem.

- Ironizując można powiedzieć, że skoro środowisko chciało opieki farmaceutycznej, wzrostu znaczenia aptek i aptekarzy, no to dostało co chciało - komentuje Jan Szulc. - Jest to jednak konsekwencja, że jak dotychczas nie przesądzono jednoznacznie czy apteka to jest placówka zdrowotna (której niby taką rolę przypisuje PF) czy też raczej handlowa (której ta rola przypisywana jest już w praktyce życiowej i stosowania prawa), co jest jednym z filarów rozważań w mojej pracy doktorskiej ("Rozkład pracy aptek w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Przyczynek do dyskusji" można znaleźć w LEX-ie nr 145084). Państwo apteki i aptekarzy obciąża obowiązkami tam gdzie jest to wygodne (tłumacząc to rolą apteki jako placówki zdrowotnej), natomiast nie przyznaje żadnych korzyści z tego tytułu. No poza możliwością pracy a dni wolne, w nocy albo w święta za darmo.Zdaniem eksperta niestety nie widać perspektyw na zmianę podejścia władz do aptekarstwa i roli aptek, a zapowiadana niemal rok temu duża nowela prawa farmaceutycznego, która miała wiele sygnalizowanych problemów rozwiązać, nie ukazała się aż do dziś.

Opublikowany projekt rozporządzenia trafił 7 marca do konsultacji publicznych. Przez najbliższe 7 dni można składać do niego uwagi. Może to zrobić KAŻDY. (czytaj więcej: Farmaceuto! Nie chcesz ustalać odpłatności za leki? Zaprotestuj i wyślij list do Ministra Zdrowia!).

Źródło: LinkedIn

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.