Paracetamol na szczycie listy leków powodujących zatrucia u dzieci | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Paracetamol na szczycie listy leków powodujących zatrucia u dzieci

Paracetamol na szczycie listy leków powodujących zatrucia u dzieci

Tagi: 

Badania oparte o śledzenie zgłoszeń do telefonicznego centrum monitorowania zatruć w Stanach Zjednoczonych wykazały, iż paracetamol stanowi najpowszechniejszy czynnik powodujący zatrucia niemowląt. Kolejne pozycje na liście to antagoniści receptora H2, leki wpływające na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, produkty złożone na kaszel i przeziębienie, antybiotyki oraz ibuprofen. Najczęstszymi, niemedycznymi czynnikami wywołującymi zatrucia lub podrażnienia były pieluszki, produkty pielęgnacyjne przeciw wysypce, surowce roślinne i preparaty aplikowane na skórę.

Przeanalizowano wszystkie telefony do narodowego centrum zatruć z lat 2004-2013 (zgłoszenia dotyczyły wyłącznie dzieci poniżej 6 roku życia). Okazało się, iż w tym okresie odnotowano 270 000 ekspozycji na czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu, z czego 97% były to zajścia niezamierzone. Około połowa spośród zgłoszeń dotyczyła niezamierzonego spożycia substancji toksycznej w początkowych etapach dziecięcej eksploracji środowiska. Należy również dodać, że ponad jedna trzecia zgłoszeń dotyczących małych dzieci związana była z błędami w farmakoterapii pediatrycznej.

W związku z nieprawidłową ekspozycją na leki, 47% przypadków związanych było z nieprawidłowo dobraną dawką, a kolejne 43% dotyczyły niewłaściwych odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. Paracetamol był powiązany z 22 000 przypadków nieprawidłowej terapii. Ta wysoka liczba zatruć związana jest z częstymi rekomendacjami acetaminofenu zamiast ibuprofenu dla niemowląt. Pomimo, iż metabolizm paracetamolu u najmłodszych przebiega inaczej niż u dorosłych, najczęstsza liczba powikłań obejmowała objawy uszkodzenia wątroby.

Innymi czynnikami wywołującymi podrażnienia lub zatrucia są kremy i lotiony stosowane na skórę. Niskopienne gatunki toksycznych roślin także potrafią stwarzać zagrożenie dla dziecka w przypadku zjedzenia bądź dotknięcia niektórych części tych roślin.Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby każdy płynny lek przeznaczony dla dzieci posiadał metryczne oznaczenie opakowania oraz narzędzie ułatwiające podanie leku (np. strzykawkę), co pomoże w redukcji przypadków nieumyślnych zatruć u najmłodszych.

źródło: www.drugs.com

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net