Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Pełnił funkcję kierownika apteki bez pozytywnej opinii Prezydium ORA. Sąd wymierzył karę...

Pełnił funkcję kierownika apteki bez pozytywnej opinii Prezydium ORA. Sąd wymierzył karę...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie ukarał naganą farmaceutę, który pełnił funkcję kierownika apteki pomimo braku pozytywnej opinii Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej. Mężczyzna miał wykazywać "rażącą nieznajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i innych przepisów, które powinny być znane osobie pełniącej funkcję kierownika apteki".

Sąd nie przychylił się do wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o ukaranie farmaceuty karą upomnienia i postanowił wymierzyć mu karę nagany. (Fot. Shutterstock)

Farmaceutę oskarżono o to, że w okresie od 14 grudnia do 21 grudnia pełnił funkcję kierownika aptek ogólnodostępnej pomimo braku pozytywnej opinii Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Opinii tej nie uzyskał w związku z niedopełnieniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych określonych w art. 89e ustawy Prawo farmaceutyczne.

Co ciekawe farmaceuta 17 grudnia pisemnie poinformował Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie o rezygnacji z funkcji kierownika tej apteki. Tymczasem 23 grudnia pełnomocnik właściciela apteki przesłał do WIF pismo, w którym wskazywał właśnie tego farmaceutę jako osobę, która pełni funkcję jej kierownika od 14 grudnia. Pismo to pozostawało więc w sprzeczności z oświadczeniem obwinionego. Apteka w tym czasie, tj. od 15 grudnia prowadziła nieprzerwaną działalność.

Jednocześnie w trakcie postępowania okazało się, że farmaceuta podpisał aneks do umowy na realizację recept na leki refundowane. Z dokumentów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynikało, że w okresie od 14 do 31 grudnia był we wspomnianej aptece wskazany jako kierownik.

- Rażąca nieznajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i innych przepisów, które powinny być znane osobie pełniącej funkcję kierownika aptek oraz łatwość poddania się sugestiom osób trzecich do działań sprzecznych z prawem połączona z niechęcią do poszerzania wiedzy w tym zakresie, potwierdzają naganne działania obwinionego - czytamy w treści wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Warszawie.Co ciekawe Sąd nie przychylił się do wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o ukaranie farmaceuty karą upomnienia i postanowił wymierzyć mu karę nagany.

- Kara powinna mieć charakter prewencyjny i edukacyjny - czytamy w uzasadnieniu wyroku. W ocenie Sądu wymierzona kara spełni tę funkcję.

Sygn. akt. OSA 15/17

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...