Perspektywa 2030 odpowiada na zarzuty | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Perspektywa 2030 odpowiada na zarzuty

Perspektywa 2030 odpowiada na zarzuty

W naszym statucie nie ma jakiegokolwiek zdania o reprezentowaniu przez nasze Stowarzyszenie interesów sieci aptecznych, co próbują opinii publicznej wmówić od wielu miesięcy przedstawiciele koncernu Neuca, działający we władzach Stowarzyszenia „Leki Tylko z Apteki” - informuje Stowarzyszenie Perspektywa 2030, odnosząc się do zarzutów stawianych przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki.

- Przyznajemy, iż w jednym z wywiadów udzielonych przez prezesa stowarzyszenia Perspektywa 2030, dr Marka Malinowskiego, pojawiła się deklaracja „zbudowania fundamentów współpracy z właścicielami sieci aptecznych” - oświadcza Perspektywa 2030.

- Chcemy podkreślić, iż pomysł na poprawienie polskiej farmacji powstał m.in. już w 2013 roku i został zawarty w dokumencie pod nazwą „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030”. Jest to dokument Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który stał się głównym integratorem naszego środowiska i wyznacznikiem naszych działań.- Pragniemy oświadczyć, iż jeśli nadal nie będzie w środowisku farmaceutycznym jedności i solidarności to nasz zawód nigdy nie odzyska należnej mu rangi a zmiany w farmacji, które należy wprowadzić, będą trudne do osiągnięcia. Działania, które prowadzą do skłócenia i dzielenia farmaceutów wydają się działaniami celowymi i świadomymi i na pewno nie służą polskiej farmacji i polskim farmaceutom. Priorytetem winna być praca jednocząca, a nie dzielenie - pisze dr n. farm. Marek Malinowski.

Pełna treść stanowiska Perspektywy 2030 znajduje się tutaj.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net