PharmaExpert: rynek farmaceutyczny w sierpniu 2015 | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

PharmaExpert: rynek farmaceutyczny w sierpniu 2015

PharmaExpert: rynek farmaceutyczny w sierpniu 2015

Rynek farmaceutyczny w sierpniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 178 mln PLN. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 43 mln PLN (+2,0%). Natomiast wobec lipca 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o 187 mln PLN (-7,9%) - wynika z raportu PharmaExpert.

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 43 mln zł (+5,4%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 9,9 mln zł (+2,1%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 10 mln zł (-1,2%) względem sierpnia 2014 roku.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek spadł aż o 7,9%. Wartość sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 48,7 mln zł (-5,5%). Jeszcze większy spadek zanotowały leki sprzedawane na recepty. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 65,3 mln zł (-11,9%), a sprzedaż leków refundowanych była niższa o 66,9 mln zł (-7,4%) względem lipca br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,7% i była niższa o 3,4% (-0,9 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem lipca 2015 r. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,5% (+0,4 pp). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 16,96 zł i była o blisko 0,1% niższa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia ub. r. cena zwiększyła się o 3,3%.W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 585 mln zł, tj. o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 30,2% i był wyższy o 2,6% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było wyższe o 1,2%.

źródło: PharmaExpert

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.