PharmaExpert: sprzedaż leków w lutym 2016 | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

PharmaExpert: sprzedaż leków w lutym 2016

PharmaExpert: sprzedaż leków w lutym 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. wyniosła 189,0 tys. PLN i była wyższa o 7,08% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 792 mln PLN i była większa o 10,03% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 8,37%, a dla leków refundowanych wzrosła o 4,08%. Największą zmianę sprzedaży względem lutego 2015r. zanotował segment leków pełnopłatnych, którego sprzedaż wzrosła o 10,21%. Natomiast względem stycznia br. statystyczna apteka również odnotowała wzrost wartości, w tym przypadku o 8,00%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się o 10,78%, leków refundowanych wzrosła o 9,65%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 6,25% względem poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2016r. wyniosła 17,18 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,96%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 1,95%. W porównaniu do lutego ub. r. ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 1,02%.Dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 3,80%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,26%. Natomiast względem stycznia br. ceny były niższe tylko dla produktów w sprzedaży odręcznej - spadek o 0,51%. Średnia cena produktów w segmencie leków pełnopłatnych była wyższa o 0,64% a dla leków refundowanych zwiększyła się o 1,31% względem poprzedniego miesiąca br.

źródło: PharmaExpert

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net