PharmaExpert: sprzedaż leków wyższa niż w 2014 | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

PharmaExpert: sprzedaż leków wyższa niż w 2014

PharmaExpert: sprzedaż leków wyższa niż w 2014

W grudniu 2015 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 741 mln PLN, co stanowi wzrost o 1,6% w porównaniu do grudnia 2014 - wynika z ekspertyzy PharmaExpert.

Obrót polskiej statystycznej apteki w grudniu 2015 wyniósł 190,5 tys. PLN (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 1,5% niż w grudniu 2014.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 31,0%, a wartość refundacji w grudniu wyniosła prawie 719 mln PLN – spadek o 0,9% w porównaniu do grudnia 2014.Sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła blisko 29,8 mld PLN, to o 4,8% więcej niż w roku 2014. Wartościowo rynek wzrósł o prawie 1,4 mld PLN. Natomiast wartość refundacji wyniosła na koniec 2015 roku niespełna 7,9 mld PLN (+3,5%). To o 264 mln PLN więcej niż jej wartość w 2014 roku. Średnia cena produktów sprzedawanych w 2015 oku w aptece wyniosła 17,08 PLN
(+3,5%), natomiast średnia marża była na poziomie 25,77% (-3,8%).

źródło: PharmaExpert

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.