Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

PharmaExpert: sprzedaż w styczniu 2015

PharmaExpert: sprzedaż w styczniu 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wyniosła 178,5 tys. PLN i była wyższa o 2,59% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w styczniu 2014 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 558 mln PLN i była większa o 7,40% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 29,8 mld zł i będzie wyższa o blisko 4,7 proc. względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie ponad 7,9 mld zł, tj. o 4,6 proc. więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu zwiększyła się we wszystkich segmentach leków w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem stycznia 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła najwięcej w przypadku leków refundowanych (+5,21%). Dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zwiększyła się o 1,44%, a leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 0,46%. W porównaniu do grudnia 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 7,03%. Sprzedaż leków refundowanych zmniejszyła się o 9,98%, a produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 8,58%. Wartość leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 4,40%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2015r. wyniosła 16,63 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,69%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 1,91%. W porównaniu do grudnia 2014r. ceny dla segmentu leków refundowanych zmniejszyły się o 2,02%, a dla produktów w sprzedaży spadły o 0,07%. Natomiast dla leków pełnopłatnych średnia cena była wyższa o 1,08%. Względem stycznia ub. r. ceny wzrosły w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych były wyższe o 3,23%, a leków pełnopłatnych wzrosły o 2,32%. Nieznaczny wzrost cen nastąpił również w segmencie sprzedaży odręcznej (+0,87%).Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o 171,18 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 84,09 mln PLN, a produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 62,74 mln PLN. Wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 26,82 mln PLN.

W porównaniu do grudnia 2014 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 183,83 mln PLN. Wartość sprzedaży leków refundowanych była niższa o 97,74 mln PLN, a leków pełnopłatnych spadła o 49,08 mln PLN. Wartość produktów z segmentu sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 45,52 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

źródło: nia.org.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...