PharmaExpert: sprzedaż w styczniu niższa niż w grudniu | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

PharmaExpert: sprzedaż w styczniu niższa niż w grudniu

PharmaExpert: sprzedaż w styczniu niższa niż w grudniu

Rynek farmaceutyczny w styczniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 566 mln PLN. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2015 r. wzrosła zaledwie o 8,6 mln PLN (+0,3%). Natomiast wobec grudnia 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 220 mln PLN (-7,9%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży spadła w segmencie leków refundowanych o 14,5 mln PLN (-1,6%). Natomiast wzrosła w segmentach sprzedaży odręcznej o 12,9 mln PLN (+1,2%) oraz dla leków pełnopłatnych realizowanych na recepty o 8,0 mln PLN (+1,5%).

W porównaniu do grudnia 2015 r. rynek zmniejszył się o 7,9%. Wartość sprzedaży odręcznej była niższa o 40,4 mln PLN (-3,6%). Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 47,7 mln pln (-7,9%), a sprzedaż leków refundowanych spadła aż o 142,6 mln PLN (-13,7%) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,6% i była niższa o 2,1% (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem grudnia ub. r. średnia marża w aptece zwiększyła się prawie o 2,0% (+0,5 pp). Średnia cena leku w styczniu wyniosła 17,02 PLN i była o 2,9% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z stycznia ub. r. średnia cena zwiększyła się o 2,3%.W styczniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 631 mln PLN, tj. o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,8% i był wyższy o 1,3% niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 1,7%.

źródło: PharmaExpert

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.