W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

PharmaNET: Apteki chcą pomagać rodzinom wielodzietnym

PharmaNET: Apteki chcą pomagać rodzinom wielodzietnym

Zarząd Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET wystosował list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Premier Ewy Kopacz z apelem o nowelizację obowiązujących przepisów i umożliwienie aptekom wspierania rodzin wielodzietnych.

Autorzy listu zauważają, że: "placówki zrzeszone w Związku Pracodawców Aptecznych już w lutym 2014 roku odpowiedziały na apel Premiera Donalda Tuska, zgłaszając akces do rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Kilka tysięcy aptek zgłosiło chęć oferowania rodzinom wielodzietnym zniżek na zakup leków nieobjętych refundacją.

Paradoksalnie jednak, pomimo iż dostęp do tańszych leków jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych, to właśnie apteki, jako jedyna grupa przedsiębiorców, są wyłączane z możliwości udziału w programie KDR z uwagi na „zakaz reklamy aptek”. Jego obecna formuła sprawia, że za reklamę apteki uznawane jest niemal każde działanie podejmowane przez aptekę na rzecz pacjentów. Apteki są narażone na karę nawet za informowanie o dozwolonych prawem obniżkach cenowych czy działaniach profilaktycznych, takich jak bezpłatne pomiary poziomu cukru czy ciśnienia tętniczego krwi. W ten sposób przepisy, ograniczając dostęp do informacji, jednocześnie ograniczają dostęp do tańszego leczenia.

Jest to całkowicie niezrozumiałe. To sytuacja niespotykana w Europie i na świecie, by apteki były wyłączane z programów społecznie użytecznych. Nie ma żadnych uzasadnionych powodów do pozbawiania polskich pacjentów uprawnień do tańszego zakupu lekarstw i informacji o świadczonych przez aptekę usługach związanych z ochroną zdrowia."

źródło: pharmanet.org.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...