Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

PharmaNET: Nie obciążajmy aptek dodatkowymi obowiązkami

PharmaNET: Nie obciążajmy aptek dodatkowymi obowiązkami

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET popiera ideę nowelizacji prawa farmaceutycznego, której celem jest ukrócenie procederu nielegalnego wywozu leków z Polski i skuteczna walka z odwróconym łańcuchem dostaw. Sprzeciwia się jednak nakładaniu na apteki zbyt dużych i bardzo kosztownych obciążeń administracyjnych, które mogą zachwiać kondycją wielu aptek, zwłaszcza tych najmniejszych - to stanowisko Związku dotyczące nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Prace nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, mającą ukrócić praktykę wywozu najbardziej deficytowych leków z Polski, trwają właśnie w parlamencie. Nowelizacja nie ogranicza się jednak tylko do tej kwestii. Jedną z projektowanych zmian jest również obowiązek sprawozdawania wszystkich zawieranych transakcji i stanów magazynowych w ramach zintegrowanego systemu informacji o obrocie produktami leczniczymi. Uruchomienie tego systemu planowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

Oprócz tego apteki miałyby również składać zamówienia na każdy produkt leczniczy wydawany na receptę w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego (obecnie powszechną praktyką jest zamawianie leków w hurtowni przez telefon). W przypadku odmowy przez hurtownię dostarczenia aptece najbardziej deficytowych leków, kopię pisemnej odmowy apteka miałaby obowiązek składać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Całość dokumentacji apteka miałaby przechowywać przez okres 3 lat.

- Jako związek zrzeszający nowoczesne sieci dystrybucyjne stanowczo opowiadamy się przeciwko wywozowi deficytowych leków za granicę i odwróconemu łańcuchowi dystrybucji. Skutkuje to nie tylko nieuczciwą konkurencją, ale także brakami w zaopatrzeniu aptek, co naraża pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia – mówi Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET. – Nie uważamy jednak za trafne nakładanie na apteki dodatkowych obciążeń administracyjnych. Już samo sprawozdawanie bardzo szczegółowych danych dotyczących wszystkich zawieranych transakcji oraz stanów magazynowych do zintegrowanego systemu doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania placówek aptecznych – dodaje.

Jeśli poprawka wejdzie w życie, w tarapatach mogą znaleźć się przede wszystkim małe i słabe ekonomicznie apteki, które nie będę w stanie ponieść dodatkowych kosztów i których poziom zinformatyzowania nie jest tak wysoki jak w przypadku nowoczesnych sieci dystrybucyjnych.

Mecenas Marcin Tomasik z kancelarii Tomasik Jaworski specjalizującej się w doradztwie dla branży ochrony zdrowia zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. – Wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, zamiast pomóc aptekom w zwiększeniu dostępności leków, będzie raczej kolejnym punktem podlegającym kontroli nadzoru farmaceutycznego.

Według niego dużo prostszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie aptekom wyboru co do każdorazowej formy składania zamówień, która byłaby wiążąca dla hurtowni przy udzielaniu odpowiedzi. Nie powinno się również wymagać od apteki przekazywania kopii otrzymanych z hurtowni odmów do GIF. – Jeżeli lista raportowanych leków byłaby zawężona do tych rzeczywiście brakujących, to należałoby ją funkcjonalnie powiązać z powstającym zintegrowanym systemem informacji o obrocie produktami leczniczymi, tak aby informacje o odmowach trafiały bezpośrednio do GIF – podsumowuje mec. Tomasik.

źródło: pharmanet.org.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...