Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Pieczątki lekarzy do wymiany? Apteki odmawiają realizacji recept przez interpretację ministerstwa zdrowia...

Pieczątki lekarzy do wymiany? Apteki odmawiają realizacji recept przez interpretację ministerstwa zdrowia...

Lekarze informują, że po tym jak ministerstwo zdrowia wydało interpretację dotyczącą obowiązkowej obecności tytułu zawodowego na pieczątce lekarskiej, apteki przestały realizować recepty gdzie podany jest tylko tytuł naukowy lub specjalizacja. Zamierzają interweniować w tej sprawie w ministerstwie zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Uprawnienie do refundacji przysługuje ubezpieczonemu pacjentowi, jednakże wskutek braku tytułu zawodowego na pieczątce, wielu z nich musiało zapłacić pełną cenę leków (fot. Shutterstock)

Departament Polityki Lekowej i Farmacji wydał niedawno interpretację art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo farmaceutyczne, w której stwierdził, że posługiwanie się na recepcie, przez osobę ją wystawiającą, tytułem naukowym jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem. Resort zdrowia zwraca też uwagę, że możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę (czytaj więcej: WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!).

Ta interpretacja wywołała niemałe poruszenie - zarówno wśród aptekarzy, jak i samych lekarzy.

- Zgodnie z informacją od zaprzyjaźnionego farmaceuty od tego czasu apteki przestały realizować z refundacją recepty zawierające np. tylko tytuł naukowy i/lub specjalizację, a przede wszystkim obawiają się, czy uzyskają refundację na leki zrealizowane w ostatnich kilku miesiącach. Istnieją obawy, że NFZ wykorzysta każdy brak formalny na recepcie, w tym brak tytułu zawodowego, aby odmówić jej refundacji - pisze dr n. med. Piotr Sawiec w felietonie dla Medycyny Praktycznej. - Uprawnienie do refundacji przysługuje ubezpieczonemu pacjentowi, jednakże wskutek braku tytułu zawodowego na pieczątce, wielu z nich musiało zapłacić pełną cenę leków.

Ich frustracja odbije się zapewne na lekarzach i farmaceutach, pomimo naszej najlepszej woli. Boli mnie, że przez taką małostkowość próbuje się oszczędzić naprawdę niewielkie pieniądze w skali łącznych kosztów opieki zdrowotnej.

Zwraca on uwagę, że do niedawna wszystko było w porządku, a pacjenci bez problemu realizowali wydane przez niego recepty z refundacją.

- Niestety kilka dni temu apteki zaczęły odmawiać realizacji takich recept dlatego, że na pieczątce nie ma tytułu zawodowego „lekarz”, a przynajmniej „lek.”. Z tego samego powodu zauważyłem także zwrot recepty pracującego ze mną specjalisty pulmonologa - pisze Sawiec.

Wyjaśnia on, że wymogi dotyczące zawartości pieczątki nie zmieniły się od dawna. Natomiast prawidłowe nazewnictwo zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, zgodnie z którym absolwentom studiów na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”. Dotychczas sprawa budziła wątpliwości, ale nie było jednoznacznej interpretacji tych przepisów.Piotr Sawiec zapewnia, że lekarze będą monitorować temat i postarają się uzyskać odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia i NFZ na następujące pytania:

Pytania do Ministerstwa Zdrowia:

Czy MZ ma świadomość, że interpretacja zawarta w piśmie z 18 lipca 2018 roku sprawiła, że wielu pacjentów zostało pozbawionych możliwości realizacji refundowanej recepty? Stan taki będzie zapewne przejściowy, do czasu zmiany treści pieczątek, niemniej przez pewien czas będzie zagrażał zdrowiu pacjentów, a także narazi wiele aptek na straty finansowe. Czy podjęto jakieś starania, aby przejściowo złagodzić skutki finansowe takiej interpretacji przepisów?

Pytanie do NFZ:

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zwracał aptekom należną refundację za recepty, jeżeli pieczątka nie zawiera tytułu zawodowego lekarza? Czy przewiduje stan przejściowy do momentu dostosowania treści pieczątek lekarskich do wymogów prawnych?

Źródło: Medycyna Praktyczna

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...